Działalność Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary

Minęło kilka lat nim grupa osób, interesująca się badaniami i promocją średniowiecznego zabytku, jakim jest kościół p.w. św. Małgorzaty w Gostyniu, zdecydowała się sformalizować swe spotkania. Zebranie założycielskie członków Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary, bo taką nazwę ostatecznie przyjęto, odbyło się 8 września 2006 roku.

więcej...

nasza działalność

Wyniki badań georadarowych (film+zdjęcia)

Dzisiaj w gostyńskim Muzeum, podczas spotkania członków i sympatyków Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary podsumowano wyniki badań georadarowych. Gośćmi spotkania byli: burmistrz Gostynia Jerzy Kulak i Bogdan Walkiewicz – kierownik Działu Ochrony Zabytków Archeologicznych Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, który prowadzi prace archeologiczne na Górze Zamkowej. Dr Adam Szynkiewicz, właściciel firmy „Kart-Geo" z Wrocławia, która wykonała badania, przedstawił zebranym swoje spostrzeżenia po pracach, które wykonano 5 kwietnia bieżącego roku. Materiał filmowy ze spotkania można obejrzeć na www.telewizjagostyn.pl.

więcej...

Tajemnice fary. W poszukiwaniu krypt i podziemi

W sobotę, 5 kwietnia 2014 roku na zlecenie Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary firma KART-GEO dr Adam Szynkiewicz z Wrocławia przeprowadziła badania georadarowe kościoła farnego w Gostyniu. Ich zasadniczym celem była lokalizacja krypt w prezbiterium oraz odnalezienie innych pomieszczeń pod ziemią w obrębie murów świątyni i w bezpośrednim jej sąsiedztwie. Prace badawcze zostały dofinansowane z pieniędzy Gminy Gostyń, pozyskanych w ramach małego grantu.

więcej...

Prezentacja historyczna na temat Góry Zamkowej

6 marca 2014 roku w gostyńskim kinie „Pod Kopułą” zaprezentowano mieszkańcom Gostynia i okolic aktualny stan wiedzy na temat Góry Zamkowej. Odbyło się to podczas prezentacji historycznej „Góra Zamkowa dawniej i dziś” przygotowanej przez Towarzystwo Miłośników Gostyńskiej Fary, Muzeum w Gostyniu i portal internetowy www.gaso-gostyn.pl przy współpracy GOK „Hutnik”. W programie spotkania znalazły się referaty: Bogdana Walkiewicza, kierownika Działu Ochrony Zabytków Archeologicznych Muzeum Archeologicznego w Poznaniu poświęcony pracom archeologicznym na Górze Zamkowej w latach 2012-2013, Zdzisława Kamińskiego – prezesa Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary na temat pierwszego pomnika na Górze Zamkowej oraz prezentacje i omówienia dotąd niepublikowanych map i planów z czasów niemieckiej okupacji w wykonaniu Adama Kajczyka i Macieja Gaszka.

więcej...

Zabytkowa konsola – dar dla kościoła farnego

W końcu roku 2013 członkowie Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary pozyskali dla kościoła św. Małgorzaty zabytkową konsolę – podstawę pod rzeźbę. Jest ona darem Romana Nawrota z Wziąchowa, zajmującego się na co dzień renowacją zabytkowych mebli, wykonywaniem replik i tym podobnych rzeczy. W opinii pracowników zajmujących się konserwacją zabytków przy Muzeum Archidiecezjalnym w Poznaniu, konsola pochodzi z przełomu XVII i XVIII wieku. Była jednak w bardzo złym stanie. Zachodziła zatem konieczność przeprowadzenia renowacji. Podjęli się jej Zdzisław Kamiński i Andrzej Hodowany z Gostynia. Prace prowadzono w oparciu o wskazania otrzymane od konserwatorów.

więcej...

Renowacja nastawy ołtarza z obrazem „Jezu ufam Tobie”

20 grudnia 2013 roku odbył się odbiór prac konserwatorskich nastawy ołtarza z obrazem „Jezu ufam Tobie”. Renowację wykonał Zakład Malarski i Konserwacja Naprawa Przedmiotów Zabytkowych i Artystycznych w Osiecznej. Odbioru konserwatorskiego dokonała mgr Małgorzata Mikołajczak – kierownik leszczyńskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu w obecności ks. Krzysztofa Młynarczyka – proboszcza parafii pw. św. Małgorzaty w Gostyniu i Zdzisława Kamińskiego – prezesa Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary.

więcej...

Konferencja prasowa.

Dzisiaj w Domu Katechetycznym odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez Parafię Farną w Gostyniu oraz Towarzystwo Miłośników Gostyńskiej Fary.

Ksiądz proboszcz Krzysztof Młynarczyk omówił paramenty i feretrony, które zostały poddane pracom renowacyjno-konserwatorskim. Odnowienie dzieł zostało sfinansowane ze środków pozyskanych przez Towarzystwo z tytułu 1% podatku oraz ze składek członkowskich Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary.

więcej...

Figurka z dawnego cmentarza trafiła do Muzeum.

Do zbiorów Muzeum w Gostyniu trafiła betonowa figurka z dawnego cmentarza katolickiego , który mieścił się przy dzisiejszej cukrowni. Nekropolia ta służyła mieszkańcom Gostynia przez ponad 200 lat. Założono ją w XVIII wieku. Figurka przekazana do Muzeum ma około 100 lat i niegdyś zdobiła grobowiec lub pomnik. Jej autor jest nieznany. Obecnie ma 67 cm (bez głowy) i waży blisko 40 kg. Na jej ślad natrafił Piotr Jakubowski.

więcej...

Historia figury Matki Boskiej Niepokalanej - premiera prezentacji multimedialnej w gostyńskiej farze ( galeria ).

Zgodnie z zapowiedziami, w niedzielę, 29 maja 2011 roku, po Apelu Jasnogórskim, Maciej Gaszek (Towarzystwo Miłośników Gostyńskiej Fary) wygłosił prelekcję na temat historii figury Matki Boskiej Niepokalanej, stojącej przy głównej bramie gostyńskiej fary. W spotkaniu uczestniczyło ponad 100 osób. Prelekcja ilustrowana była zdjęciami, zarówno archiwalnymi, jak i współczesnymi. Dziś już wiemy, że figura Matki Boskiej Niepokalanej stała niegdyś w Czachorowie. Ustawił ją tam w 1929 roku ówczesny dzierżawca dóbr Antoni Przybecki.

więcej...

14 V 2011 – NOC MUZEÓW – „GOSTYŃSKA NOC Z HISTORIĄ”.

W nocy o godz.0.30 nastąpił finał gostyńskiej Nocy Muzeów, podczas którego wśród najwytrwalszych zwiedzających rozlosowano nagrody. Towarzystwo Miłośników Gostyńskiej Fary włączyło się w cykl imprez historyczno-kulturalnych. Przewodnikiem po gostyńskiej farze był prezes TMGF – Zdzisław Kamiński, który oprowadzając zwiedzających kościół p.w. św. Małgorzaty, opowiadał o historii tej najstarszej gostyńskiej budowli. Każde wejście z przewodnikiem zakończone było pokazem dzieł sztuki sakralnej, na które składały się ornaty, kielichy, relikwiarze oraz mszały. Pokazano również odrestaurowaną rzeźbę późnogotycką Matki Boskiej z Dzieciątkiem datowaną przez historyków sztuki na 1510 rok .

Fotorelacjatutaj.

Info/foto: Maciej Gaszek

Farne dzieła sztuki na wystawie „Nieznane rzeźby sakralne z ziemi gostyńskiej”.

Ekspozycję „Nieznane rzeźby sakralne z ziemi gostyńskiej” tworzyło przede wszystkim 18 rzeźb z Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu. Spośród nich 6 niegdyś zdobiło gostyńską farę. Zostały przekazane do zbiorów muzealnych w 1925 roku.

więcej...

Figura św . Małgorzaty przy Farze.

Patronka gostyńskiej, gotyckiej fary jest św. Małgorzata, męczennica, która żyła na przełomie III i IV wieku w Antiochii Pizydyjskiej, w której pierwszą gminę chrześcijańską założył św. Paweł Apostoł, w drugiej połowie lat czterdziestych I wieku.
Gostyńska Fara jest jednym z 70 kościołów w Polsce pod wezwaniem św. Małgorzaty.
Dlaczego właśnie tej świętej nasi przodkowie powierzyli opiekę nad kościołem i ludem Bożym wspólnoty farnej ?

więcej...

Badania georadarowe fary

Towarzystwem Miłośników Gostyńskiej Fary oraz Fundacja „Miejsce moje” zrealizowały wspólnie projekt „Tajemnice fary. W poszukiwaniu krypt i podziemi”. 24 czerwca 2008 roku przeprowadzono badania georadarowe średniowiecznej fary i terenu przykościelnego. Pomiary przeprowadziła wrocławska firma „Geo-radar”, która ma na koncie wiele podobnych zleceń.

więcej...

Wentylacja fary

Gostyńska fara kryje w sobie jeszcze wiele tajemnic. Jestem przekonany, że niejedną niezwykłą. Jedną z nich, którą udało mi się rozwikłać, chcę się podzielić z czytelnikami. Kościół farny w Gostyniu w XV i XVI wieku został rozbudowany do obecnej wielkości. Budowano go zapewne według jakichś planów, które, niestety, nie zachowały się. By poznać budowlę i zastosowane rozwiązania, wielokrotnie oglądałem szczegółowo różne elementy budowli, np. układ cegieł i spoin w murach zewnętrznych, wielkości otworów okiennych, ślady po zamurowanych otworach itp.

więcej...

Obraz "Wniebowstąpienie"

Obraz „Wniebowstąpienie” jest drugim dziełem należącym do gostyńskiego kościoła farnego, jaki poddano renowacji. Prace konserwatorskie sfinansowali: Towarzystwo Miłośników Gostyńskiej Fary, samorząd Gminy Gostyń i Parafia p.w. św. Małgorzaty Gostyniu. Jest to obraz wykonany techniką olejną na płótnie. Powstał w pierwszych latach XX wieku i sygnowany jest inicjałem imienia i nazwiskiem B.Kayser.

więcej...

Wizerunek Św. Franciszka z Asyżu oraz drewniana rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem

Obraz z XVII wieku przedstawiający św. Franciszka z Asyżu a także rzeźbę późnogotycką Matki Boskiej z Dzieciątkiem datowaną przez historyków sztuki na 1510 rok odrestaurowano. Renowacji dokonano w Poznaniu, prace wykonano w Pracowni Konserwacji Dzieł Sztuki pana Ryszarda Gulczyńskiego.

więcej...

Farne freski

Pierwszy raz z informacją, że gostyńska fara posiadała freski zetknąłem się czytając „Kronikę Gostyńską” z 1937 roku, nr 12. W artykule „Wspomnienia z czasów odnawiania kościoła farnego w Gostyniu” Władysław Kołomłocki opisuje wspomnienia Franciszka Eitnera, który opowiada, jak przebiegał remont fary prowadzony w latach 1901-1906. Jak wynika tej z relacji, podczas wykonywania prac remontowych odkryto wiele nieznanych szczegółów samej budowli, podziemi, wystroju i innych ciekawostek. Dzisiaj chciałbym przybliżyć czytelnikowi to, co udało mi się ustalić na temat fresków.

więcej...

Pomiary kościoła

24 czerwca 2008 roku członkowie Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary wykonali pomiary kościoła farnego. Po raz pierwszy zmierzono długość i szerokość świątyni oraz ustalono grubość murów.

więcej...