nasza działalność

Historia figury Matki Boskiej Niepokalanej - premiera prezentacji multimedialnej w gostyńskiej farze ( galeria ).

Zgodnie z zapowiedziami, w niedzielę, 29 maja 2011 roku, po Apelu Jasnogórskim, Maciej Gaszek (Towarzystwo Miłośników Gostyńskiej Fary) wygłosił prelekcję na temat historii figury Matki Boskiej Niepokalanej, stojącej przy głównej bramie gostyńskiej fary. W spotkaniu uczestniczyło ponad 100 osób. Prelekcja ilustrowana była zdjęciami, zarówno archiwalnymi, jak i współczesnymi. Dziś już wiemy, że figura Matki Boskiej Niepokalanej stała niegdyś w Czachorowie. Ustawił ją tam w 1929 roku ówczesny dzierżawca dóbr Antoni Przybecki.


 tl_files/pliki/galeria/Czachorowo - figura.jpgOkazały monument wraz z figurą istniał do 1939 roku, kiedy to po wkroczeniu wojsk niemieckich    na ziemię gostyńską, figurę zrzucono na ziemię, a pozostałe części zniszczono. Figurę ocalił baron Erik von Ropp – nowy, niemiecki administrator, nakazując schowanie figury w spichlerzu. Tak przetrwała działania wojenne. W bliżej nieznanych okolicznościach pojawiła się w Gostyniu, za  sprawą ówczesnego proboszcza farnego ks. Bronisława Siczyńskiego.
 Figura Matki Boskiej Niepokalanej wykonana jest z białego marmuru z Lassa w północnychtl_files/pliki/galeria/premiera prelekcji/figura przy farze.JPG  Włoszech. Prelegent bardzo szczegółowo opisał rodzaj marmuru,  jak  też i technikę jego  pozyskiwania.  Sporo uwagi poświęcił też właścicielom firmy, których nazwisko widnieje na figurze. Wyroby tej firmy, zarówno marmur, jak i same rzeźby, zdobią dziś wiele miast na świecie. Są m.in. w Londynie, Berlinie i Szczecinie. Wiemy zatem, że rzeźba stojąca przed gostyńską farą jest cennym zabytkiem.
Organizatorami prelekcji byli ks. Krzysztof Młynarczyk – proboszcz parafii farnej oraz Towarzystwo Miłośników Gostyńskiej Fary.

Info: Robert Czub
Foto: Robert Czub, Maurycy Gaszek, Muzeum w Gostyniu

wróć