nasza działalność

Tajemnice fary. W poszukiwaniu krypt i podziemi

W sobotę, 5 kwietnia 2014 roku na zlecenie Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary firma KART-GEO dr Adam Szynkiewicz z Wrocławia przeprowadziła badania georadarowe kościoła farnego w Gostyniu. Ich zasadniczym celem była lokalizacja krypt w prezbiterium oraz odnalezienie innych pomieszczeń pod ziemią w obrębie murów świątyni i w bezpośrednim jej sąsiedztwie. Prace badawcze zostały dofinansowane z pieniędzy Gminy Gostyń, pozyskanych w ramach małego grantu.


Był to drugi etap takich badań. Pierwszy raz prace poszukiwawcze metodą nieinwazyjną dokonano w 2008 roku, także przy wsparciu finansowym lokalnego samorządu. Wówczas przeprowadziła je firma GEORADAR z Wrocławia na zlecenie Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary i Fundacji „Miejsce moje”.
Badania georadarowe (GPR) są specjalistyczną metodą poszukiwań bezinwazyjnych stosowaną w profesjonalnych pracach geologicznych i archeologicznych. Pomysłodawcą zastosowania takich środków w przypadku kościoła farnego pw. św. Małgorzaty w Gostyniu, był Zdzisław Kamiński – prezes Towarzystwa.
Ostateczne wyniki badań firma KART-GEO dostarczy, zgodnie z umową, do 30 maja 2014 roku, ale już teraz wiadomo m.in., jak rozmieszczone są podziemne krypty pod prezbiterium.

Info: Robert Czub   Foto: Maciej Kretkowski, Maciej Gaszek

 

wróć