Proboszczowie fary

Ks. Władysław Górski ( 1840-1899 )

Urodził się 21 stycznia 1840 roku w Sikorzynie k. Gostynia, w rodzinie nauczyciela Józefa i Honoraty z Saganowskich. Uczęszczał do gimnazjum w Głogowie, gdzie 6 grudnia 1864 zdał egzamin dojrzałości. W roku 1865, w kilka miesięcy po maturze, został skazany przez sąd pruski w Lesznie na 3 dni więzienia „za naruszanie spokoju publicznego”, lecz bliższych szczegółów o tym brak. W latach 1865-1868 kształcił się w seminarium duchownym w Poznaniu i Gnieźnie.

więcej...

Ks. Emil Jackowski ( 1872-1917 )

Urodził się 30 marca 1872 roku w Inowrocławiu. Był synem Oskara i Wandy z Mizgalskich. Maturę zdał w 1891 roku w Inowrocławiu, po czym studiował w seminariach duchownych w Poznaniu i Gnieźnie. Święcenia kapłańskie otrzymał 16 grudnia 1894 roku. Jeszcze tego samego roku zaczął pracę jako wikariusz w Śmiglu. Od lutego do końca marca 1895 roku był wikariuszem w Ostrorogu. Potem przebywał w Krobi.

więcej...

Ks. Stanisław Grzęda ( 1882 - 1939 )

Stanisław Grzęda urodził się 1 maja 1882 roku w Zębcowie k. Ostrowa Wlkp. Był synem rzemieślnika Jakuba i Marianny z Jańczaków. W 1901 roku ukończył gimnazjum w Ostrowie, po czym odbył studia teologiczne w Poznaniu i Gnieźnie. Święcenia kapłańskie przyjął 17 grudnia 1904 roku. Jako wikary pracował w Nowym Tomyślu (1905-1907), Rozdrażewie (1907-1908) i Ostrowie (1908-1910).

więcej...

Ks. Nikodem Edwin Mędlewski ( 1892-1967 )

Urodził się w Molnej, powiat lubliniecki, 6 marca 1892r. , jako najmłodszy syn z sześciorga dzieci Florentyny z domu Smyłów i Nikodema Mędlewskiego. Ojciec był nauczycielem, zmarł gdy Nikodem miał  4 lata. Zapewne trudna sytuacja finansowa rodziny spowodowała, że wkrótce wyjechał do stryja, ks. radcy i dziekana Wiktora Mędlewskiego, ówczesnego proboszcza w Parkowie k/Obornik Wlkp. Początkowo chodził do gimnazjum do Wągrowca,  ale wkrótce przeniósł się w rodzinne strony i egzamin dojrzałości zdał w 1912r. w Królewskiej Hucie.

więcej...

Ks. Kazimierz Szreybrowski ( 1879-1940 )

Urodził się 8 lutego 1879 roku we wsi Krzywogóra, w powiecie wrzesińskim, jako syn kupca Emila i Walerii z domu Pfeiffer. Maturę zdał 7 marca 1901 roku w Królewskim Gimnazjum im. Jana Amosa Komańskiego w Lesznie, gdzie należał do tajnego Koła Towarzystwa Tomasza Zana (TTZ). Nauki teologiczne pobierał w seminarium poznańskim i gnieźnieńskim. Święcenia kapłańskie otrzymał 17 grudnia 1904 roku. Posługę duszpasterską rozpoczął 1 stycznia 1905 roku jako wikariusz w parafii Bożego Ciała w Poznaniu. Pięcioletnia praca u boku proboszcza A. Kostenckiego z pewnością wywarła wpływ na jego zainteresowania działalnością społeczną.

więcej...

Ks. Bronisław Siczyński ( 1886-1952 )

Urodził się 29 kwietnia 1886 roku w Krzywiniu. Jego rodzicami byli Kasper, rolnik z Krzywinia i Antonina z domu Staniszewska. Szkołę powszechną ukończył w rodzinnym mieście. Następnie uczył się w leszczyńskim gimnazjum. Studia teologiczne odbywał na Seminarium Duchownym w Poznaniu i Gnieźnie. Święcenia kapłańskie otrzymał 30 stycznia 1910 roku z rąk biskupa Edwarda Likowskiego.

więcej...

Ks. Teodor Michał Lerch ( 1918 – 1985 )

Kanonik honorowy Kapituły Metropolitalnej Poznańskiej, proboszcz w Pępowie i Gostyniu, dziekan dekanatu gostyńskiego, przewodniczący Komisji Muzyki Kościelnej w Archidiecezji Poznańskiej.... pierwszy i jedyny dyrektor Niższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Poznańskiej w Wolsztynie. 
Urodził się 19 czerwca 1918 roku w Walerianowie, jako syn Jana, nauczyciela miejscowej szkoły i Władysławy z Adamczewskich. Po ukończeniu Szkoły Powszechnej, uczęszczał do Prywatnego Gimnazjum im. Mickiewicza w Poznaniu.

więcej...