nasze wydawnictwa

Kalendarz na 2016 rok

Bohaterami kalendarza na 2016 rok są sylwetki kapłanów, którzy pracowali w gostyńskiej farze: ks. Ludwik Bielerzewski, ks. Stanisław Grzęda, ks. Władysław Górski, ks. Emil Jackowski, ks. Stanisław Kozierowski, ks. Teodor Lerch, ks. Nikodem Mędlewski, ks. Leon Misiołek, ks. Franciszek Olejniczak, ks. Szymon Radecki, ks. Bronisław Siczyński, ks. Kazimierz Szreybrowski. Wydawcami są TMGF i Civitas Christiana. Kalendarz „Kapłani gostyńskiej fary” opracowali Maciej Gaszek i Mariusz Sobecki.


Info: Robert Czub

Kalendarz na rok 2015

W tym roku, jako ilustracje kolejnych miesięcy, wybrano 12 rzeźb i detali z ołtarza w kaplicy Świętej Anny. To siódma edycja kalendarza przygotowanego przez Towarzystwo i poznański Oddział Civitas Christiana, w których przedstawiana jest historia i zabytki kościoła farnego w Gostyniu. Projekt graficzny wykonali Maciej Gaszek i Mariusz Sobecki, zaś zaprezentowane zdjęcia pochodzą z zasobów firmy Netbox i internetowego portalu www.gaso-gostyn.pl.

więcej...

Kalendarz na 2014 rok

Szósta edycja kalendarza przygotowanego przez Towarzystwo Miłośników Gostyńskiej Fary nosi tytuł: „Stalle w Gostyńskiej Farze”. Kalendarz można nabywać w cenie 10.00 zł w siedzibie Muzeum w Gostyniu oraz u członków Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary. Dochód ze sprzedaży ma wzorem lat poprzednich zasilić budżet przeznaczony na renowację kolejnych dzieł sztuki kościoła farnego.
Informujemy, iż jest możliwość nabycia drogą pocztową Kalendarza na 2014 rok . W tym celu należy skontaktować się z Muzeum w Gostyniu drogą elektroniczną na adres: muzeum@gostyn.pl, bądź listownie ( Muzeum w Gostyniu , ul. Kościelna 5, 63-800 Gostyń ) albo telefonicznie dzwoniąc pod numer 65-572-12-97.

Info: Maciej Gaszek

Kalendarz 2013.

To już piąta edycja kalendarza przygotowanego przez Towarzystwo, w których przedstawiana jest historia i zabytki kościoła farnego w Gostyniu.  W kalendarzu na rok 2013 znalazło się 12 ornatów, które pochodzą od XVII do połowy XX wieku. Wydawcami kalendarza są już tradycyjnie: Towarzystwo Miłośników Gostyńskiej Fary i Civitas Christiana Oddział w Gostyniu.

więcej...

Kalendarz na rok 2012.

Staraniem Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary i gostyńskiego Oddziału Civitas Christiana wyszedł kalendarz zatytułowany "Obrazy gostyńskiej fary". Jest on kontynuacją cyklu wydawnictw, mających promować naszą średniowieczną świątynię. Tegoroczny kalendarz zdobi 12 dzieł sztuki, które na co dzień znajdują się w kościele. Można teraz z bliska przyjrzeć się obrazom znajdującym się w ołtarzu głównym i bocznych, a także wiszącym na wysokości w prezbiterium i nawach bocznych. W kalendarzu znalazły się też niezwykle ciekawe predelle z XVI wieku – przedstawiająca męczeństwo św. Wawrzyńca i prezentująca drzewo genealogiczne Jezusa. Zamieszczony jest też jedyny w zbiorach farnych portret trumienny z 2. połowy XVII wieku. Na okładce kalendarza widnieje rysunek Agnieszki  Rosy, uczennicy Szkoły Podstawowej nr 5 w Gostyniu, która wygrała konkurs plastyczny „Rysujemy Gostyńską Farę”.

więcej...

Kartki pocztowe.

W dniach 16-17 września 2006 roku odbył się Gostyński Jarmark Średniowieczny. Była to pierwsza tego typu impreza w naszym mieście. W jego organizację włączyło się także Towarzystwo Miłośników Gostyńskiej Fary, które zleciło Poczcie Polskiej wydanie dwóch kartek beznominałowych. Podczas jarmarku członkowie TMGF sprzedawali owe kartki pocztowe jako cegiełki na renowację zabytków średniowiecznej świątyni. Kartki ukazały się w nakładzie 1000 egzemplarzy, wydawcą był Oddział Poczty Polskiej w Lesznie, a projektantem Mariusz Sobecki.

więcej...

Kalendarz parafialny na 2009 rok.

To pierwszy kalendarz parafialny, którego wydawcami byli: Towarzystwo Miłośników Gostyńskiej Fary, Civitas Christiana Oddział Gostyń i Parafia św. Małgorzaty w Gostyniu. Zamieszczono w nim kilkanaście kolorowych fotografii ukazujących przede wszystkim wnętrze świątyni i cenne zabytki ruchome. Zdjęcia wykonała firma NETBOX. Na ostatnich dwóch stronach Zdzisław Kamiński – prezes Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary zawarł historię kościoła pod wezwaniem św. Małgorzaty w Gostyniu. To pierwsze tak obszerne opracowanie dziejów tej świątyni.

Folder o farze.

Najstarszy gostyński zabytek - kościół farny p.w. św.Małgorzaty coraz lepiej przygotowany jest na odwiedziny turystów z kraju oraz spoza jego granic. Doskonale prezentuje się odrestaurowane wnętrze tej późnogotyckiej, wzniesionej w latach 1418-1486 świątyni. Kto zechce ją zwiedzić, może zaopatrzyć sie w ulotkę informacyjną, dostępną aktualnie aż w pięciu językach.

więcej...

Ks. Kozierowski Stanisław, Dzieje Gostynia w średnich wiekach, Gostyń 2007

W 2007 roku staraniem Muzeum w Gostyniu, Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary i Urzędu Miejskiego w Gostyniu ukazała się książka ks. Stanisława Kozierowskiego „Dzieje Gostynia w średnich wiekach”. Jest to reprint wydanego w 1913 roku wystąpienia autora na posiedzeniu gostyńskiego Koła Obywatelskiego.W obecnej publikacji zachowano ówczesną pisownię, styl i nazewnictwo. Pozostawiono również wstęp proboszcza farnego, ks. Emila Jackowskiego. Publikacja ta stanowi cenne źródło poznania najdawniejszych dziejów Gostynia. Korzystali z niej zarówno Paweł Teodor Schulz przy pisaniu Dziejów miasta Gostynia w zarysie oraz Jacek Leśny – autor rozdziału „ Najdawniejsza przeszłość” w monografii „ Dzieje ziemi gostyńskiej”. Dodatkowo zamieszczono krótką notkę biograficzną księdza Stanisława Kozierowskiego wraz z fotografią.

więcej...

Gostyńska Fara na starej fotografii

Tak zatytułowano kalendarz parafialny na rok 2010. Jego wydawcami byli: Towarzystwo Miłośników Gostyńskiej Fary, Civitas Christiana Oddział Gostyń i Parafia św. Małgorzaty w Gostyniu. Zamiarem organizatorów  przedsięwzięcia było pokazanie gostyńskiego kościoła farnego i jego otoczenia na starych fotografiach i widokówkach. Ze względu na szczupłość miejsca wybrane zostały tylko te najbardziej charakterystyczne. Ukazują one różnice stanu technicznego i wystroju świątyni w latach 1900-1939. Widać zatem kościół farny przed remontem z lat 1901-1906 oraz już po zakończeniu prac remontowo-renowacyjnych. Wszystkie fotografie pochodzą ze zbiorów Muzeum w Gostyniu.

Album "Gostyńska Fara"

To pierwsza publikacja poświęcona gostyńskiemu kościołowi farnemu. Album wykonała firma Netbox. Publikację słowem wstępnym opatrzył ks. kan. Artur Przybył. Krótki rys historyczny średniowiecznej świątyni opracowali Zdzisław Kamiński i Robert Czub.

więcej...

Dzieła sztuki kościoła farnego

Od dwóch lat parafia p.w. św. Małgorzaty w Gostyniu, we współpracy z Towarzystwem Miłośników Gostyńskiej Fary i gostyńskim oddziałem Civitas Christiana, wydaje kalendarze parafialne promujące naszą średniowieczną świątynię. Na rok 2009 przygotowano publikację prezentującą współczesny wygląd kościoła – jego architekturę i wnętrza.

więcej...