nasza działalność

Badania georadarowe fary

Towarzystwem Miłośników Gostyńskiej Fary oraz Fundacja „Miejsce moje” zrealizowały wspólnie projekt „Tajemnice fary. W poszukiwaniu krypt i podziemi”. 24 czerwca 2008 roku przeprowadzono badania georadarowe średniowiecznej fary i terenu przykościelnego. Pomiary przeprowadziła wrocławska firma „Geo-radar”, która ma na koncie wiele podobnych zleceń.


Badanie objęło teren dawnego cmentarza przy farze, miejsce przy kaplicy Modlibowskich, południową część dziedzińca oraz wnętrze – prezbiterium i miejsce pod wieżą. Pomiarów dokonano tam, gdzie według źródeł historycznych albo z analizy budowy kościoła wynika, że mogą znajdować się podziemne korytarze albo krypty. Zlokalizowanie ich stałoby się podstawą do dalszych działań, służących poznaniu historii świątyni, a także historii miasta.

Miłośnicy fary marzą o odkryciu miejsca pochówku dawnych władców Gostynia. Udostępnienie do zwiedzania krypt albo podziemnych korytarzy stanowiłoby nie lada atrakcję turystyczną oraz stwarzałoby okazję do prowadzenia „żywych lekcji historii” na temat dziejów miasta oraz architektury średniowiecznej i gotyckiej.

Badania stały się możliwe dzięki uzyskaniu dofinansowania z powiatu gostyńskiego w konkursie na badania nad przeszłością ziemi gostyńskiej.

wróć