aktualności

2019-05-17 19:20

Przygotowania trwają

Jutro kolejna Noc Muzeów w Gostyniu. Trwają ostatnie przygotowania. Po raz pierwszy będzie możliwość wejścia na pierwszy poziom wieży kościoła farnego, gdzie wyeksponowana będzie specjalnie przygotowania wystawa przez członków Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary. Zwiedzanie w sobotę 18 maja br. od 19.00 do 22.30 w grupach 10-osobowych.

więcej...

2019-05-14 17:50

Zapraszamy do wieży kościoła farnego

Podczas tegorocznej Nocy Muzeów - "Gostyńskiej Nocy z Żywiołami" zapraszamy na pierwszy poziom wieży kościoła pw. św. Małgorzaty. Po wejściu krętymi schodami odwiedzający będą mogli obejrzeć ekspozycję fotograficzną oraz dwie makiety, a członkowie Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary opowiedzą przybyłym, czy gostyńska fara była przez wieki trawiona żywiołami. Zwiedzanie w sobotę 18 maja br. od 19.00 do 22.30 w grupach 10-osobowych.

Ponadto w Domu Katolickim pw. św. Józefa zwiedzić będzie można Skansen Pszczelarski (godz. 19.00 - 22.00), wejście od parkingu.

Info: Maciej Gaszek

2019-05-14 17:47

Nowa wizytówka

Prezentujemy nową wizytówkę Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary, której autorem jest Mariusz Sobecki.

2019-05-09 08:46

„Gostyńska Noc z Żywiołami”

Tegoroczna edycja Nocy Muzeów zbliża się wielkimi krokami. W sobotę, 18 maja 2019 roku uczestnicy „Gostyńskiej Nocy z Żywiołami” będą mogli odwiedzić 19 punktów w Gostyniu, Grabonogu i Brzeziu, przygotowanych przez 25 organizatorów.

więcej...

2019-05-09 08:40

Walne Zebranie Sprawozdawcze Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary

W piątek, 26 kwietnia 2019 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary. Przybyłych powitał Zdzisław Kamiński – prezes. Oprócz członków zwykłych w spotkaniu wziął udział ksiądz prałat Artur Przybył – Honorowy Prezes Towarzystwa. Zebranie rozpoczęło się punktualnie o godz. 18.30 w sali konferencyjnej Muzeum w Gostyniu. Następnie na podstawie listy obecności stwierdzono, że w obradach uczestniczy 16 członków Towarzystwa na 21 uprawnionych do głosowania, co świadczy o prawomocności obrad.

więcej...

2019-04-16 17:53

Walne Zebranie Sprawozdawcze

Zarząd Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się w piątek, 26 kwietnia 2019 roku o godz. 18.30 w sali konferencyjnej Muzeum w Gostyniu, ul. Kościelna 5. Drugi termin zebrania wyznacza się na godz. 19.00.

więcej...

2019-04-16 17:51

Marcowe zebranie

W ostatni piątek marca odbyło się zebranie TMGF. Otrzymaliśmy pismo z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w sprawie postępu prac konserwatorskich nad figurą św. Małgorzaty. Obrazuje ono trudności na jakie napotkali fachowcy. W liście zawarto podjęte przez nich działania, od analizy materiału i identyfikacji techniki wykonania, poprzez badania składu zapraw cementowych i zasolenia,  czy zanieczyszczenia i dezynfekcję obiektu.

więcej...

2019-03-19 19:24

Plany towarzystwa

W pierwszy piątek miesiąca marca odbyło się spotkanie TMGF.  Otrzymaliśmy aneks do umowy pomiędzy TMGF,  a Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu dotyczący daty zakończenia renowacji terakotowej rzeźby św. Małgorzaty, która stała w wnęce przy wieży od strony Szkoły Podstawowej nr  1. Przewidywany termin końca prac to 31 grudnia 2019 roku. 

więcej...

2019-02-11 16:06

...od strony nawy znaleziono zamurowaną kryptę

„Wielkim dla nas, uczniów, wydarzeniem było odnawianie fary. Naprawy potrzebowała szczególnie posadzka kościelna, zrobiona z klepek sosnowych wielkości cegły, które położone na ubitej, ale nie utwardzonej ziemi, powyginały się tu i ówdzie i tworzyły powierzchnię nierówną, pogarbioną, skrzypiącą i chybocącą pod stopami parafian. Na rozkaz plebana zerwano tę wypaczoną posadzkę i wtedy okazało się, że pod nią, ledwie półtora łokcia w głąb, znajdują się  płaskie trumny oddalone od siebie o pół łokcia.

więcej...

2019-01-11 14:58

Ostatni raz w 2018 roku

Zdjęcia z ostatniego w 2018 roku spotkania członków Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary.

więcej...

2018-12-02 10:35

Nowy kalendarz

Kalendarz TMGF na 2019 rok jest już gotowy. Tym razem nawiązano do ostatnio przeprowadzonej renowacji kolejnego zabytku - ambony. Kiedyś element niemal każdego starszego kościoła jest już mało obecnie wykorzystywany podczas nabożeństw.  W erze elektrycznego nagłośnienia stracił swoje znaczenie. Wcześniej miało niekiedy znaczenie nawet odpowiednie ustawienie się mówcy, aby głos dobrze się roznosił po kościele.

więcej...

2018-11-13 18:24

Podsumowanie października

Rok temu figura św. Małgorzaty, która stała na postumencie przy wschodniej ścianie wieży fary została zdemontowana i oddana do renowacji. Brak informacji o okresie jej powstania, jak i o autorze czy fundatorze. Przypuszcza się, że może pochodzić z połowy XIX wieku i być może wykonano ją w okresie budowy kaplicy grobowej w obrębie murów, który zawiera wiele terakotowych elementów.

więcej...

2018-10-09 16:22

Wkrótce nowy kalendarz

Koniec miesiąca to tradycyjny czas spotkania miłośników gostyńskiej fary i podsumowania podjętych ostatnich działań. Piątkowe zebranie niemal w całości zostało poświęcone dopracowaniu kalendarza na 2019 rok. Podobnie jak w poprzednich latach jego przygotowaniem zajęli się Maciej Gaszek i Mariusz Sobecki.  Zdecydowano ostatecznie o wyborze zdjęć do poszczególnych miesięcy. 

więcej...

2018-09-16 10:54

ZAPIS WIZYTACJI KOŚCIOŁA PW. ŚW. MAŁGORZATY W GOSTYNIU Z LAT 1628-1630 PRZEPROWADZONEJ PRZEZ BISKUPA POZNAŃSKIEGO MACIEJA ŁUBIEŃSKIEGO

Maciej Łubieński był biskupem poznańskim w latach 1627-1631. Urodził się 2 lutego 1572 roku w Łubnej jako syn Świętosława herbu Pomian i Barbary Zapolskiej. Wykształcenie zdobywał kolejno u jezuitów w Sieradzu, Kaliszu i Poznaniu, potem na Uniwersytecie Jagiellońskim, a następnie w Rzymie i w Niemczech. Dokonany przez kapitułę wybór Macieja Łubieńskiego na biskupa poznańskiego (23 grudnia 1626 roku) zatwierdził 17 kwietnia 1627 roku papież Urban VIII. Biskup Maciej Łubieński odbył uroczysty ingres do katedry poznańskiej 1 stycznia 1628 roku. Ten sam papież 24 marca 1631 roku mianował go biskupem włocławskim, a 27 listopada 1641 roku arcybiskupem gnieźnieńskim, powierzając mu stolicę prymasowską. Prymas Maciej Łubieński zmarł 28 sierpnia 1652 roku w Łowiczu. Został pochowany w kaplicy Łubieńskich w katedrze gnieźnieńskiej.

więcej...

2018-09-10 19:00

Zapowiada się sensacyjnie

Na spotkaniu, które odbyło się 24 sierpnia podsumowaliśmy udział członków naszego Towarzystwa w I Zlocie Grup Rekonstrukcji Historycznej, który odbył się w Poniecu w dniach 11 i 12 sierpnia.  Drugim tematem była relacja prezesa TMGF ze spotkania i rozmowy z naszym nowym proboszczem księdzem kanonikiem Grzegorzem  Robaczykiem.

więcej...

2018-08-07 17:48

Zapraszamy do Ponieca

Towarzystwo Miłośników Gostyńskiej Fary portal gaso-gostyn.pl i Gostyńskie Towarzystwo Historyczne podczas "Operacji Poniec" - I Zlotu Grup Rekonstrukcji Historycznej  zaprezentują widoki Ponieca z końca XIX i początku XX wieku. Na specjalnie przygotowanym stoisku zainteresowani obejrzą 70 archiwalnych widokówek z tego miasta.

więcej...

2018-08-04 15:23

Poznaniacy zwiedzali farę

W piątek 3 sierpnia członkowie naszego towarzystwa Paweł Karolczak i Adam Kajczyk oprowadzali po farze wycieczkę z poznańskiego PTTK Rataje.

 

więcej...

2018-08-04 15:11

Spotkanie z nowym proboszczem

W ostatni piątek lipca odbyło się spotkanie członków TMGF. Tym razem zebranie rozpoczęło się od zwiedzenia Pszczelarskiego Kąta, która mieści się w Domu Katolickim. Naszym przewodnikiem był pan Marian Sobecki. Dzięki zaangażowaniu Koła Pszczelarzy Gostyń udało się zgromadzić w jednym miejscu wiele interesujących eksponatów. Są wśród nich zabytkowe ule, nie tylko z naszego regionu, stare akcesoria pszczelarskie, fachowa literatura, a także przykładowe wyroby, które można uzyskać z wosku pszczelego. Warto tu wspomnieć, że pszczelarska ekspozycja powstała z inicjatywy księdza Młynarczyka, który również przekazał jeden z uli, należący przed laty do bliskiego członka rodziny.

więcej...

2018-07-26 20:05

Nietypowe zebranie TMGF

Czlonków i sympatyków Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary zapraszamy jutro, tj, w piątek 27 lipca na spotkanie o godz.18.30, ale tym razem zbiórka na parkingu przy Domu Katolickim. Zebranie rozpocznie się zwiedzaniem miniskansenu pszczelarskiego powstałego dzięki zaangażowaniu gostyńskich pszczelarzy. Naszym przewodnikiem będzie Pan Marian Sobecki, jeden z założycieli izby pszczelarskiej.

Info: Maciej Gaszek

2018-07-05 17:30

Zapowiada się ciekawie...

Jak już informowaliśmy, nasze towarzystwo zaangażowało się w przygotowanie jednej z pozycji programu II Jarmarku Średniowiecznym, pt. „Zdarzyło się w Gostyniu… - historyczna podróż z przewodnikami z epoki”. W nieszablonowy sposób chcieliśmy przybliżyć fragment historii Gostynia.

więcej...