aktualności

2021-03-21 12:55

KOMUNIKAT

Zaplanowane na 26 marca 2021 roku spotkanie członków Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary nie odbędzie się z powodu wzrostu zagrożenia epidemiologicznego.

2021-03-05 20:37

Po rocznej przerwie

W piątek, 26 lutego 2021 roku odbyło się pierwsze, po rocznej przerwie spowodowanej pandemią koronowirusa, spotkanie członków Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary. Przybyło na nie 7 osób. Zebrani połączyli się telefonicznie z prezesem, aby przekazać informacje o aktualnym stanie działań towarzystwa. 

więcej...

2021-02-22 08:46

Spotkanie

Zapraszamy na pierwsze po długiej przerwie spotkanie członków Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary. Odbędzie się ono w piątek, 26 lutego 2021 roku o godz. 18.30 w sali konferencyjnej Muzeum w Gostyniu. Podczas spotaknia obowiązywać będzie reżim sanitarny.

2021-02-17 14:39

Procesja prymicyjna księdza Jankiewicza

Jarosław Jankiewicz urodził się 5 stycznia 1910 roku w Gostyniu. Był synem Kaliksta Jankiewicza i Zofii z domu Heinsch, właścicieli Hotelu Francuskiego. Miał sześcioro rodzeństwa, z czego dwoje wcześnie zmarło (podobnie jak Jarosław), a byli nimi: Michał – sędzia powiatowy w Pobiedziskach (1900-1927), Maria – żona kapitana wojska polskiego (1906-1931). Jarosław po zdaniu matury w Gimnazjum w Gostyniu został przyjęty do Seminarium Duchownego w Gnieźnie.

więcej...

2021-01-07 09:32

"Kalendarz Fara 2021"

Ukazał się "Kalendarz Fara 2021". Wydawnictwo zostało przygotowane w całości społecznie przez członków Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary i poznański Oddział Civitas Christiana. Druk wykonała drukarnia Real w Gostyniu. Tegoroczny kalendarz prezentuje kaplicę Świętej Anny w kościele farnym, w której odnowiono ołtarz oraz ustawiono zakonserwowaną terakotową figurę św. Małgorzaty, patronki kościoła. Kalendarz można nabyć w gostyńskim Muzeum w cenie 10,00 zł.

2020-10-17 21:00

Wikariusz z gostyńskiej fary ekshumował zamordowanych Polaków w Katyniu

Tadeusz Malinowski urodził się 4 lipca 1914 roku w Poznaniu. Po uzyskaniu tytułu magistra prawa na Uniwersytecie Poznańskim w 1937 roku wstąpił do Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Wybuch II wojny światowej przerwał jego studia seminaryjne. 18 lutego 1943 roku został przymusowo wcielony do Organizacji Todt'a w Berlinie. Wraz z innymi Polakami trafił do pracy na froncie wschodnim. Znalazł się w Smoleńsku, jako ochotnik brał udział w Katyniu przy pracach ekshumacyjnych pomordowanych polskich oficerów przez NKWD.

więcej...

2020-08-01 17:33

Wikariusz gostyńskiej fary - więzień obozów koncentracyjnych

Jan Kaczór był synen Jana i Józefy z domu Szczerba. Urodził się 5 listopada 1911 roku w Wittenbergu w Niemczech. Tam w wieku 6 lat rozpoczął naukę. Po powrocie do Polski rodzina Kaczórów zamieszkała na Wildzie w Poznaniu, gdzie Jan uczył się w szkole powszechnej, a po jej zakończeniu  wstąpił do Gimnazjum im. Jana Kantego. Po przeprowadzce rodziny w 1924 roku do Kościana kontynuował naukę w Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki, które ukończył zdaniem matury w 1929 roku.

więcej...

2020-07-22 10:05

Odpust św. Małgorzaty i poświęcenie odrestaurowanej figury

W niedzielę 19 lipca 2020 roku, o godz. 12.30 w kościele farnym w Gostyniu odprawiona została uroczysta msza święta z okazji odpustu św. Małgorzaty, połączona z poświęceniem odrestaurowanej figury patronki kościoła. W uroczystości wzięli udział parafianie, zaproszeni księża z okolicznych parafii, Agata Ogińska – konserwator figury św. Małgorzaty, a także członkowie Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary. Mszę celebrował ks. Dariusz Dąbrowski, proboszcz parafii świętogórskiej, a całość uroczystości uświetniła orkiestra Mayera.

więcej...

2020-07-13 18:12

Odrestaurowana figura patronki kościoła

W niedzielę, 19 lipca 2020 roku, o godz. 12.30 odbędzie się w kościele farnym w Gostyniu msza święta  z okazji odpustu św. Małgorzaty, połączona z poświęceniem odrestaurowanej figury patronki kościoła. W wieży zorganizowana zostanie niewielka ekspozycja przedstawiająca renowację figury w Katedrze Konserwacji-Restauracji Architektury i Rzeźby na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.


więcej...

2020-05-29 08:59

Freski w gostyńskiej farze

Na pierwszą informację, że gostyńska fara posiadała niegdyś malatury naścienne natknąłem się w „Kronice Gostyńskiej” z 1937 roku. W artykule Wspomnienia z czasów odnawiania kościoła farnego Władysław Kołomłocki relacjonuje wspomnienia Franciszka Eitnera, nadzorującego prace remontowe kościoła w latach 1901-1906. W trakcie wykonywania tych prac odkryto wiele nieznanych szczegółów samej budowli. Skuwając odlatujące tynki, natrafiono na malowidła naścienne pochodzące z XV i XVII wieku. Używam określenia „malowidła”, gdyż obrazy i elementy dekoracyjne były malowane temperami (farbami) na suchym tynku. Natomiast freski są nanoszone na mokrym jeszcze tynku, a farba wnika wówczas głębiej w tynk i obraz jest trwalszy.

więcej...

2020-04-06 18:25

Co jest "zapisane" na murach świątyni?

Do zinwentaryzowania dat znajdujących się na cegłach zainspirowała mnie sentencja zawarta w pozwoleniu Przemysława II na założenie miasta w Gostyniu spisanym w 1278. Skryba Przemysława II tak zapisał: …Sprawy ludzkie godne spamiętania idą nieraz w zapomnienie, jeżeli ich się nie utrwali na piśmie. Spisanie tych dat jest o tyle istotne, że wydrapane w cegle są nietrwałe.

więcej...

2020-03-13 20:47

Komunikat!

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju zebrania członków Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary zostają zawieszone.

2020-03-05 18:55

W ostatni piątek lutego

W ostatni piątek lutego odbyło się spotkanie członków naszego towarzystwa i podsumowano dotychczasowe dokonania. Na dzień zebrania nie posiadamy jeszcze informacji, kiedy rzeźba św. Małgorzaty wróci do naszego miasta z Torunia, z pracowni konserwatorskiej. Czekamy z niecierpliwością na jej powrót i efekt końcowy.

więcej...

2020-02-11 16:20

Pierwszy raz w 2020 roku

W piątek, 31 stycznia 2020 roku odbyło się kolejne spotkanie członków naszego towarzystwa. Głównym tematem poruszanym przez obecnych były kończące się prace renowacyjne figury św. Małgorzaty. Dochodzące z pracowni konserwatorskiej prof. Niemcewicza wieści, sugerują, że jeszcze w tym miesiącu rzeźba ma szansę wrócić do kościoła. Wiadomo już, że ksiądz proboszcz podjął decyzję, iż nie będzie ona eksponowana na zewnątrz kościoła tylko, jak wszystko na to wskazuje, w pomieszczeniu wieży.

więcej...

2020-01-02 18:14

Renowacja rzeźby św. Małgorzaty

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z renowacji rzeźby św. Małgorzaty. Postęp prac jest imponujący, być może pod koniec lutego prace zostaną zakończone, gostyńska święta nabiera blasku, czekamy z niecierpliwością jak wróci do gostyńskiej fary.

więcej...

2020-01-01 13:12

Na koniec roku

W tym roku w grudniu nieco wcześniej członkowie TMGF spotkali się na zebraniu, bo już przed świętami. Prezes Zdzisław Kamiński wraz z Maciejem Nowakiem złożyli wizytę w pracowni konserwatorskiej profesora Niemcewicza w Toruniu, gdzie zostali serdecznie przyjęci. Mogli ocenić postępy prac nad figurą św. Małgorzaty. Koledzy poznali osobę odpowiedzialną za renowację. Jest nią pani Agata, studentka VI Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Renowacja zabytku odbywa się w ramach jej pracy magisterskiej. Panowie byli pod wrażeniem zaangażowania pani Agaty w wykonywaną pracę. Gostyńska święta wymagała dużo pracy.

więcej...

2019-12-07 14:14

Opłatek

Spotkanie opłatkowe członków Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary odbędzie się w piątek, 20 grudnia 2019 roku o godz. 18.30 w sali konferencyjnej gostyńskiego Muzeum.

2019-12-07 14:07

Listopadowe zebranie

Kilka dni po ostatnim spotkaniu TMGF nadeszły  zdjęcia od prof. Niemcewicza, szefa  pracowni toruńskich konserwatorów, gdzie trwają prace nad renowacją terakotowej figury św. Małgorzaty. Rzeźba stała na postumencie przy wschodniej ścianie wieży. Twarz świętej była mocno zdeformowana, a ubytki w swoim czasie zostały wypełnione betonem, który został w całości usunięty. Rzeźbę też kilkakrotnie przemalowywano, co wykazały kolejne odkrywki. Konserwatorzy dążą do przywrócenia pierwotnych barw figury. Pani Agata – studentka VI roku Uniwersytetu Toruńskiego z wielkim zaangażowaniem wykonuje model twarzy, konsultowany z rzeźbiarzem prof. Krzysztofem Mazurem.  Następnym krokiem będzie wykonanie formy, która wypełniona zostanie materiałem imitującym terakotę. Jednocześnie wykonywane są punktowania wokół oryginalnej warstwy polichromii zachowanej w dużej ilości z tyłu rzeźby.Czekamy na dalsze informacje o stanie prac.

więcej...

2019-11-07 19:26

Kalendarz i renowacje

W ostatni piątek miesiąca tradycji stało się zadość i odbyło sie spotkanie naszego Towarzystwa. Tym razem było ono poświęcone niemal w całości dyskusji nad projektem tegorocznego kalendarza. Jak  w poprzednich latach, autorami tego wydawnictwa są Maciej Gaszek i Mariusz Sobecki. Zawsze z wielką starannością  dobierają zdjęcia, a nad poprawnością kalendarium i uwzględnieniem świąt czuwa ksiądz prałat Artur Przybył. Tym razem będą to zdjęcia fary w różnych porach roku.

więcej...

2019-10-11 19:49

Gostyńskie obchody 80. rocznicy rozstrzelania gostynian w 1939 roku

Władze samorządowe Gminy Gostyń zapraszają na uroczystości z okazji 80. rocznicy rozstrzelania przez Niemców 30 obywateli miasta i okolicy. Uroczystości rozpoczną się w poniedziałek, 21 października 2019 roku o godzinie 17.00 mszą świętą koncelebrowaną w gostyńskiej farze w intencji ofiar publicznej egzekucji. O godzinie 18.00 zaplanowano uroczystości patriotyczne na Rynku pod Pomnikiem Rozstrzelanych.

więcej...