aktualności

2019-07-23 19:33

Pierwsze zebranie w lipcu

Trwają wakacje, ale to nie przeszkodziło w spotkaniu się członków  naszego towarzystwa na comiesięcznym zebraniu. Rozpoczęły się prace  konserwatorskie w kaplicy św. Anny. Został już zdemontowany ołtarz. Tym samym nie ma tam już Kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu. Przystąpiono do prac remontowych innego pomieszczenia przeznaczonego do tego celu. Będzie to tzw.  skarbczyk, salka do której wchodzi się w bocznym wejściu kościoła.

więcej...

2019-06-07 18:02

Podsumowanie Gostyńskiej Nocy z Żywiołami

W ostatni dzień maja miało miejsce spotkanie TMGF, które niemal w całości poświęcone było Gostyńskiej Nocy Muzeów z Żywiołami. Sobotnią imprezę rozpoczęła kawalkada zabytkowych pojazdów, które można było podziwiać na gostyńskim Rynku. Nasze Towarzystwo przygotowało, jak zresztą informowaliśmy na naszej stronie i w informatorze, wystawę starych fotografii fary i jej otoczenia  w wieży kościoła.

więcej...

2019-05-20 16:21

Tego się nie spodziewaliśmy

Ponad 500 osób przybyło na kolejną edycję Nocy Muzeów do kościoła farnego w Gostyniu. Po raz pierwszy w historii tej imprezy została do zwiedzania udostępniona wieża kościoła pw. św. Małgorzaty. Po pokonaniu stromych, wąskich schodów zwiedzający oglądali wystawę i słuchali ciekawostek z historii najstarszej gostyńskiej świątyni.

więcej...

2019-05-17 19:20

Przygotowania trwają

Jutro kolejna Noc Muzeów w Gostyniu. Trwają ostatnie przygotowania. Po raz pierwszy będzie możliwość wejścia na pierwszy poziom wieży kościoła farnego, gdzie wyeksponowana będzie specjalnie przygotowania wystawa przez członków Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary. Zwiedzanie w sobotę 18 maja br. od 19.00 do 22.30 w grupach 10-osobowych.

więcej...

2019-05-14 17:50

Zapraszamy do wieży kościoła farnego

Podczas tegorocznej Nocy Muzeów - "Gostyńskiej Nocy z Żywiołami" zapraszamy na pierwszy poziom wieży kościoła pw. św. Małgorzaty. Po wejściu krętymi schodami odwiedzający będą mogli obejrzeć ekspozycję fotograficzną oraz dwie makiety, a członkowie Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary opowiedzą przybyłym, czy gostyńska fara była przez wieki trawiona żywiołami. Zwiedzanie w sobotę 18 maja br. od 19.00 do 22.30 w grupach 10-osobowych.

Ponadto w Domu Katolickim pw. św. Józefa zwiedzić będzie można Skansen Pszczelarski (godz. 19.00 - 22.00), wejście od parkingu.

Info: Maciej Gaszek

2019-05-14 17:47

Nowa wizytówka

Prezentujemy nową wizytówkę Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary, której autorem jest Mariusz Sobecki.

2019-05-09 08:46

„Gostyńska Noc z Żywiołami”

Tegoroczna edycja Nocy Muzeów zbliża się wielkimi krokami. W sobotę, 18 maja 2019 roku uczestnicy „Gostyńskiej Nocy z Żywiołami” będą mogli odwiedzić 19 punktów w Gostyniu, Grabonogu i Brzeziu, przygotowanych przez 25 organizatorów.

więcej...

2019-05-09 08:40

Walne Zebranie Sprawozdawcze Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary

W piątek, 26 kwietnia 2019 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary. Przybyłych powitał Zdzisław Kamiński – prezes. Oprócz członków zwykłych w spotkaniu wziął udział ksiądz prałat Artur Przybył – Honorowy Prezes Towarzystwa. Zebranie rozpoczęło się punktualnie o godz. 18.30 w sali konferencyjnej Muzeum w Gostyniu. Następnie na podstawie listy obecności stwierdzono, że w obradach uczestniczy 16 członków Towarzystwa na 21 uprawnionych do głosowania, co świadczy o prawomocności obrad.

więcej...

2019-04-16 17:53

Walne Zebranie Sprawozdawcze

Zarząd Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się w piątek, 26 kwietnia 2019 roku o godz. 18.30 w sali konferencyjnej Muzeum w Gostyniu, ul. Kościelna 5. Drugi termin zebrania wyznacza się na godz. 19.00.

więcej...

2019-04-16 17:51

Marcowe zebranie

W ostatni piątek marca odbyło się zebranie TMGF. Otrzymaliśmy pismo z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w sprawie postępu prac konserwatorskich nad figurą św. Małgorzaty. Obrazuje ono trudności na jakie napotkali fachowcy. W liście zawarto podjęte przez nich działania, od analizy materiału i identyfikacji techniki wykonania, poprzez badania składu zapraw cementowych i zasolenia,  czy zanieczyszczenia i dezynfekcję obiektu.

więcej...

2019-03-19 19:24

Plany towarzystwa

W pierwszy piątek miesiąca marca odbyło się spotkanie TMGF.  Otrzymaliśmy aneks do umowy pomiędzy TMGF,  a Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu dotyczący daty zakończenia renowacji terakotowej rzeźby św. Małgorzaty, która stała w wnęce przy wieży od strony Szkoły Podstawowej nr  1. Przewidywany termin końca prac to 31 grudnia 2019 roku. 

więcej...

2019-02-11 16:06

...od strony nawy znaleziono zamurowaną kryptę

„Wielkim dla nas, uczniów, wydarzeniem było odnawianie fary. Naprawy potrzebowała szczególnie posadzka kościelna, zrobiona z klepek sosnowych wielkości cegły, które położone na ubitej, ale nie utwardzonej ziemi, powyginały się tu i ówdzie i tworzyły powierzchnię nierówną, pogarbioną, skrzypiącą i chybocącą pod stopami parafian. Na rozkaz plebana zerwano tę wypaczoną posadzkę i wtedy okazało się, że pod nią, ledwie półtora łokcia w głąb, znajdują się  płaskie trumny oddalone od siebie o pół łokcia.

więcej...

2019-01-11 14:58

Ostatni raz w 2018 roku

Zdjęcia z ostatniego w 2018 roku spotkania członków Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary.

więcej...

2018-12-02 10:35

Nowy kalendarz

Kalendarz TMGF na 2019 rok jest już gotowy. Tym razem nawiązano do ostatnio przeprowadzonej renowacji kolejnego zabytku - ambony. Kiedyś element niemal każdego starszego kościoła jest już mało obecnie wykorzystywany podczas nabożeństw.  W erze elektrycznego nagłośnienia stracił swoje znaczenie. Wcześniej miało niekiedy znaczenie nawet odpowiednie ustawienie się mówcy, aby głos dobrze się roznosił po kościele.

więcej...

2018-11-13 18:24

Podsumowanie października

Rok temu figura św. Małgorzaty, która stała na postumencie przy wschodniej ścianie wieży fary została zdemontowana i oddana do renowacji. Brak informacji o okresie jej powstania, jak i o autorze czy fundatorze. Przypuszcza się, że może pochodzić z połowy XIX wieku i być może wykonano ją w okresie budowy kaplicy grobowej w obrębie murów, który zawiera wiele terakotowych elementów.

więcej...

2018-10-09 16:22

Wkrótce nowy kalendarz

Koniec miesiąca to tradycyjny czas spotkania miłośników gostyńskiej fary i podsumowania podjętych ostatnich działań. Piątkowe zebranie niemal w całości zostało poświęcone dopracowaniu kalendarza na 2019 rok. Podobnie jak w poprzednich latach jego przygotowaniem zajęli się Maciej Gaszek i Mariusz Sobecki.  Zdecydowano ostatecznie o wyborze zdjęć do poszczególnych miesięcy. 

więcej...

2018-09-16 10:54

ZAPIS WIZYTACJI KOŚCIOŁA PW. ŚW. MAŁGORZATY W GOSTYNIU Z LAT 1628-1630 PRZEPROWADZONEJ PRZEZ BISKUPA POZNAŃSKIEGO MACIEJA ŁUBIEŃSKIEGO

Maciej Łubieński był biskupem poznańskim w latach 1627-1631. Urodził się 2 lutego 1572 roku w Łubnej jako syn Świętosława herbu Pomian i Barbary Zapolskiej. Wykształcenie zdobywał kolejno u jezuitów w Sieradzu, Kaliszu i Poznaniu, potem na Uniwersytecie Jagiellońskim, a następnie w Rzymie i w Niemczech. Dokonany przez kapitułę wybór Macieja Łubieńskiego na biskupa poznańskiego (23 grudnia 1626 roku) zatwierdził 17 kwietnia 1627 roku papież Urban VIII. Biskup Maciej Łubieński odbył uroczysty ingres do katedry poznańskiej 1 stycznia 1628 roku. Ten sam papież 24 marca 1631 roku mianował go biskupem włocławskim, a 27 listopada 1641 roku arcybiskupem gnieźnieńskim, powierzając mu stolicę prymasowską. Prymas Maciej Łubieński zmarł 28 sierpnia 1652 roku w Łowiczu. Został pochowany w kaplicy Łubieńskich w katedrze gnieźnieńskiej.

więcej...

2018-09-10 19:00

Zapowiada się sensacyjnie

Na spotkaniu, które odbyło się 24 sierpnia podsumowaliśmy udział członków naszego Towarzystwa w I Zlocie Grup Rekonstrukcji Historycznej, który odbył się w Poniecu w dniach 11 i 12 sierpnia.  Drugim tematem była relacja prezesa TMGF ze spotkania i rozmowy z naszym nowym proboszczem księdzem kanonikiem Grzegorzem  Robaczykiem.

więcej...

2018-08-07 17:48

Zapraszamy do Ponieca

Towarzystwo Miłośników Gostyńskiej Fary portal gaso-gostyn.pl i Gostyńskie Towarzystwo Historyczne podczas "Operacji Poniec" - I Zlotu Grup Rekonstrukcji Historycznej  zaprezentują widoki Ponieca z końca XIX i początku XX wieku. Na specjalnie przygotowanym stoisku zainteresowani obejrzą 70 archiwalnych widokówek z tego miasta.

więcej...

2018-08-04 15:23

Poznaniacy zwiedzali farę

W piątek 3 sierpnia członkowie naszego towarzystwa Paweł Karolczak i Adam Kajczyk oprowadzali po farze wycieczkę z poznańskiego PTTK Rataje.

 

więcej...