aktualności

2021-12-03 14:02

Spotkanie opłatkowe

Zbliża się koniec roku i tym razem pragniemy spotkać się na tradycyjnym „opłatku”. Ponieważ ostatni piątek w miesiącu grudniu przypada na Sylwestra, odstąpimy od reguły. Zaplanowaliśmy „spotkanie opłatkowe” w czwartek 30 grudnia 2021 roku o godz.17.00 w sali konferencyjej Muzeum w Gostyniu. Zapraszamy wszystkich członków TMGF.

2021-12-03 13:54

Z filmem do Wilkowyi

W ubiegłą niedzielę Maciej Gaszek (TMGF) razem z Dariuszem Wujkiem (Fundacja Miejsce Moje) na zaproszenie proboszcza księdza Krzysztofa Duchnowskiego, udali się do Wikowyi i tam przedstawili zarówno działalność TMGF jak i zaprezentowali film o figurze Matki Boskiej "Z ziemi włoskiej do polskiej". 

więcej...

2021-12-03 13:49

Drugi raz w listopadzie

W tym miesiącu członkowie naszego towarzystwa spotkali się już po raz drugi. Niestety zabrakło na nim prezesa Kamińskiego, ale przekazał telefonicznie podziękowania za liczny udział w Walnym Zebraniu. Trwa wydruk kalendarzy. W przyszłym tygodniu powinny być już  pierwsze egzemplarze. Jak co roku i tym razem chcemy podarować kalendarze wraz z życzeniami świątecznymi i podziękowaniem za  1 % naszym darczyńcom.

więcej...

2021-11-22 20:15

Walne Zebranie Sprawozdawcze Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary

W sobotę, 13 listopada 2021 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary. Przybyłych powitał Zdzisław Kamiński – prezes. Oprócz członków zwykłych w spotkaniu wziął udział ksiądz prałat Artur Przybył – Honorowy Prezes Towarzystwa. Zebranie rozpoczęło się punktualnie o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Muzeum w Gostyniu. Następnie na podstawie listy obecności stwierdzono, że w obradach uczestniczy 12 członków Towarzystwa na 17 uprawnionych do głosowania, co świadczy o prawomocności obrad. Obrady dotyczyły działalności Towarzystwa w latach 2019-2020.

więcej...

2021-11-12 13:08

Porządek obrad Walnego Zebrania

Zarząd Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się w sobotę, 13 listopada 2021 roku o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Muzeum w Gostyniu, ul. Kościelna 5. Drugi termin zebrania wyznacza się na godz. 12.30.

więcej...

2021-11-04 15:02

Walne Zebranie

Walne Zebranie członków Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary odbędzie się w sobotę, 13 listopada 2021 roku, o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Muzeum w Gostyniu.

2021-11-04 14:59

Październikowe spotkanie TMGF

W piątek, 29 października 2021 roku odbyło się statutowe, comiesięczne spotkanie członków Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary. Z uwagi na niewielką liczbę osób ograniczono się do wymiany opinii na temat ostatniej wycieczki, remontu elewacji kościoła farnego i wsparcia tego przedsięwzięcia przez Towarzystwo. Wcześniej już zapadła decyzja o przekazaniu 25 000 zł na ten cel.

więcej...

2021-10-20 15:04

Wycieczka

Sobotnią wędrówkę rozpoczęliśmy od zwiedzania drewnianego kościoła w Starymgrodzie. Naszym przewodnikiem tego dnia był ksiądz Robert Szymura, wikariusz parafii w Wilkowyji. Starygród, jak sama nazwa wskazuje, to jedna z najstarszych osad w Wielkopolsce. Nieopodal wioski, nad rzeką Orlą znajdują się pozostałości dawnego grodziska. Obecny kościół, pod rzadkim już dziś wezwaniem Oczyszczenia Najświętszej Marii Panny zbudowano w 1668 roku na miejscu starszych, zniszczonych świątyń.

więcej...

2021-10-20 13:12

Spotkanie

Mimo wcześniej zapowiadanego zwołania walnego zebrania do wydarzenia nie doszło. Kilku członów towarzystwa już wcześniej zgłosiło niemożność przybycia na spotkanie w tym dniu, stąd też przełożono termin walnego zebrania na przyszły miesiąc.

więcej...

2021-09-12 18:38

Wkrótce walne zabranie

Głównym tematem ostatniego spotkania był kalendarz na nadchodzący 2022 rok. Zastanawiano się na wyborem tematu. Ostatecznie zostanie podjęta decyzja po przejrzeniu posiadanych fotografii na wysuniętą propozycją. Na razie nie zdradzamy co zostanie przedstawione w kalendarium, aby sprawić wszystkim miłą niespodziankę.

więcej...

2021-08-24 11:29

Zwiedzali farę

19 sierpnia 2021 roku na wystawie filatelistycznej w Domu Katolickim w Gostyniu gościła wycieczka z biblioteki parafialnej z Trzcianki. Sympatycznych gości, na prośbę prezesa PZF w Gostyniu, po naszym wspaniałym zabytku oprowadzali członkowie Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary.

więcej...

2021-08-13 09:30

Zabranie

W ostatni miesiąca odbyło się zebranie TMGF.  Zostały omówione bieżące sprawy towarzystwa. Jedną z  ważniejszych kwestii które poruszono, to konieczność przeprowadzenia walnego zebrania. Planujemy je na miesiąc wrzesień. Informacja o dokładnej dacie zostanie podana w późniejszym czasie, ale już teraz informujemy o tym i liczymy na obecność większości członków towarzystwa. Mamy połowę roku, ale już teraz trzeba pomyśleć nad tematem przyszłorocznego kalendarza. Co roku staramy się pokazać farę i jej zabytki w inny sposób. 

więcej...

2021-07-17 16:42

Czerwcowe podsumowanie

Po raz kolejny bez jakichkolwiek przeszkód, choć z zachowaniem reżimu sanitarnego, spotkali się członkowie Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary w piątek, 25 czerwca 2021 roku. Po ponad rocznej nieobecności spowodowanej pandemią na spotkaniu pojawił się Zdzisław Kamiński, prezes TMGF. Gościem specjalnym był Zbigniew Górniak, koordynator prac renowacyjnych północnej ściany kościoła pw. św. Małgorzaty w Gostyniu. Tematem dyskusji były oczywiście prace remontowe.

więcej...

2021-06-28 20:55

Majowe zebranie

W ostatni tydzień maja po długiej przerwie mogło dojść po raz drugi w tym roku do zebrania członków naszego towarzystwa. Co prawda zabrakło na spotkaniu prezesa Kamińskiego, ale gościliśmy proboszcza, który podzielił się z nami planami dotyczącymi remontu fary. Został opracowany plan prac konserwatorskich na kilka kolejnych lat. Uzyskano pozwolenie na ich przeprowadzenie, ważne do 2023 roku. Oczywiście prace będą postępowały stopniowo w miarę posiadanych środków pieniężnych.

więcej...

2021-06-23 08:40

Kolejne spotkanie

Kolejne spotkanie członków Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary odbędzie się w 25 czerwca (piątek) 2021 roku o godz. 18.30 w sali konferencyjnej Muzeum w Gostyniu.

2021-05-18 16:04

Zebranie członków TMGF

Zapraszamy na spotkanie członków Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary. Odbędzie się ono w piątek, 28 maja 2021 roku o godz. 18.30 w sali konferencyjnej Muzeum w Gostyniu.

2021-03-21 12:55

KOMUNIKAT

Zaplanowane na 26 marca 2021 roku spotkanie członków Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary nie odbędzie się z powodu wzrostu zagrożenia epidemiologicznego.

2021-03-05 20:37

Po rocznej przerwie

W piątek, 26 lutego 2021 roku odbyło się pierwsze, po rocznej przerwie spowodowanej pandemią koronowirusa, spotkanie członków Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary. Przybyło na nie 7 osób. Zebrani połączyli się telefonicznie z prezesem, aby przekazać informacje o aktualnym stanie działań towarzystwa. 

więcej...

2021-02-22 08:46

Spotkanie

Zapraszamy na pierwsze po długiej przerwie spotkanie członków Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary. Odbędzie się ono w piątek, 26 lutego 2021 roku o godz. 18.30 w sali konferencyjnej Muzeum w Gostyniu. Podczas spotaknia obowiązywać będzie reżim sanitarny.

2021-02-17 14:39

Procesja prymicyjna księdza Jankiewicza

Jarosław Jankiewicz urodził się 5 stycznia 1910 roku w Gostyniu. Był synem Kaliksta Jankiewicza i Zofii z domu Heinsch, właścicieli Hotelu Francuskiego. Miał sześcioro rodzeństwa, z czego dwoje wcześnie zmarło (podobnie jak Jarosław), a byli nimi: Michał – sędzia powiatowy w Pobiedziskach (1900-1927), Maria – żona kapitana wojska polskiego (1906-1931). Jarosław po zdaniu matury w Gimnazjum w Gostyniu został przyjęty do Seminarium Duchownego w Gnieźnie.

więcej...