aktualności

2022-05-16 10:00

Kwietniowe spotkanie

Po okresie izolacji, wracamy do coraz liczniejszych spotkań. W ostatnim zebraniu naszego towarzystwa wzięli udział członkowie od kilku miesięcy nieobecni, w tym prezes Zdzisław Kamiński jak również gość profesor Krzysztof Maćkowiak. Piątkowe wieczór zdominował prezes refleksjami związanymi z artykułem ks. Henryka Brzozowskiego „Obraz Matki Boskiej Gostyńskiej z 1540 roku…” zamieszczonym w Roczniku Gostyńskim.


Data umieszczona na obrazie sugeruje okres powstania dzieła. O ile Maryja została ukazana według reguł gotyckich, a nawet wczesnośredniowiecznej sztuki bizantyjskiej, to w pejzażach po obu stronach postaci widać już wpływy sztuki renesansowej. Są to najstarsze widoki naszego miasta i okolic. Na lewej części przedstawiono kościółek świętogórski,  ufundowany po 1512 roku i osadę Głogówko lub Drzęczewo, a na prawej widzimy nasze miasto z charakterystyczną farą oraz  Górą Zamkową. Nas jako miłośników najstarszego przybytku duchownego w Gostyniu najbardziej interesuje właśnie ten obiekt. Na świętogórskim obrazie wieża kościoła posiada hełm zakończony iglicą. Poza tym nieco jaśniejszymi kolorami zostały przedstawione kaplica św. Anny i kruchta, ufundowane w latach 30-tych XVI w. W gotyku powszechnie nawy kościoła przykrywały oddzielne dachy. Na obrazie tego nie widać. Wiemy, że dach był zmieniony. Są na to  ślady na poddaszu, np. przycięte łaty, okienko na poddaszu. Nasuwają się pytania kiedy dokonano zmiany i co było ich powodem. Czy pożar (źródła mówią o pożarze miasta z XVII w.) na co nie mamy dowodów, czy jakaś katastrofa budowlana. Wiek XV to okres, kiedy nastąpiły kilkakrotne erygowania ołtarzy. To wskazuje, że kościelny budynek musiał być w dobrym stanie. Czy coś się stało pod koniec XV wieku? Wmurowana cegła z wypalonym rokiem 155? na wysokości 3 metrów znów sugeruje jakieś wydarzenie w związku z którym dokonano wmurowania. Nad tym była jeszcze jedna cegła z datą 160?. Niestety w tej chwili daty są już niewidoczne. Nasuwa się wniosek, że obraz powstał po dokonanych zmianach, ale źródła materialne nie pozostają w korelacji z datą ze świętogórskiego obrazu.

Zapraszamy na kolejne spotkanie - 27 maja 2022 roku (piątek), godz. 18.30.

Info: Lucyna Lisiecka   Foto: Robert Czub

 

wróć