aktualności

2022-11-05 09:46

Spotkanie w październiku

Na piątkowe spotkanie, które odbyło się 28 października 2022 roku przyszedł ksiądz Grzegorz Robaczyk, proboszcz fary. Dzięki niemu mogliśmy zapoznać się z aktualnym stanem prac remontowych i konserwacji elewacji kościoła farnego. Remont rozpoczęto jeszcze w ubiegłym roku od północnej ściany, która była w najgorszym stanie, silnie zabrudzona i zawilgocona, z licznymi ubytkami, pokryta mchem i porostem. Następnie przystąpiono do prac renowacyjnych pozostałych ścian.


Zostały one oczyszczone i zabezpieczone odpowiednimi środkami. Braki uzupełniono nowym, odpowiednio kolorystycznie dobranym materiałem. Niektóre cegły pudrowano pod ciśnieniem, celem zachowania istniejących napisów i dat. Usunięto metalowe, skorodowane elementy powodujące zażelazienia. Wykuto spoiny cementowe i betonowe, pozostałości współczesnych napraw, zastępując je zaprawą mineralną, zbliżoną do oryginału. Ujednolicono też spoinę, o charakterystycznym wężykowym kształcie. Elementy metalowe i  kraty okienne oczyszczono z rdzy i starych powłok malarskich, a następnie pokryto matową farbą do metalu. Dokonano też konserwacji stolarki poprzez zaimpregnowanie drewna, wymianę zniszczonych elementów konstrukcji drzwi i pokrycie odpowiednią farbą. Koszt remontu to ponad 1 milion zł. Prace renowacyjne nie dotyczyły wieży. Powierzchnia wieży odpowiada powierzchni pozostałej części kościoła. Szacunkowy koszt jej konserwacji to ok. 2,5 miliona, w tym 0,5 miliona samo specjalistyczne rusztowanie.

 'TMGF otrzymało kwotę 9000 zł na renowację zabytków gostyńskiej fary, zgodnie z ostatnią wolą zmarłej w tym roku, Danuty Andrzejewskiej. Kwotę przekazali wykonawcy testamentu na ręce księdza prałata Artura Przybyła. Danuta Andrzejewska przez wiele lat pracowała jako nauczycielka języka polskiego w gostyńskim liceum. Brała też czynny udział w życiu parafii, m.in. współredagowała „Wiadomości Parafialne”. Pragniemy wyrazić ogromną wdzięczność za ten dar.

 Trwają ostatnie przygotowania do wydania kalendarza na 2023 rok. Na razie nie zdradzamy jeszcze tematu przewodniego naszego wydawnictwa. Będzie go można nabyć w drugiej połowie listopada.

Info:Lucyna Lisiecka   Foto: Robert Czub

 

wróć