aktualności

2021-11-12 13:08

Porządek obrad Walnego Zebrania

Zarząd Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się w sobotę, 13 listopada 2021 roku o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Muzeum w Gostyniu, ul. Kościelna 5. Drugi termin zebrania wyznacza się na godz. 12.30.


Porządek obrad:


1.Otwarcie zebrania

2.Stwierdzenie prawomocności obrad

3.Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania

4.Sprawozdanie Zarządu z działalności Towarzystwa

5.Sprawozdanie finansowe Towarzystwa

6.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

7.Dyskusja

8.Podejmowanie uchwał w sprawach: 

a/ przyjęcia sprawozdania z działalności, 

b/ przyjęcia sprawozdania finansowego, 

c/ przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej, 

d/ w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi

9.Program działań Towarzystwa na rok 2022

10.Wolne głosy i wnioski

11.Zakończenie obrad

wróć