nasze wydawnictwa

Dzieła sztuki kościoła farnego

Od dwóch lat parafia p.w. św. Małgorzaty w Gostyniu, we współpracy z Towarzystwem Miłośników Gostyńskiej Fary i gostyńskim oddziałem Civitas Christiana, wydaje kalendarze parafialne promujące naszą średniowieczną świątynię. Na rok 2009 przygotowano publikację prezentującą współczesny wygląd kościoła – jego architekturę i wnętrza.


Rok później pokazano farę na starej fotografii i pocztówce. Obecnym wydawnictwem inaugurujemy cykl kalendarzy, mający pokazywać zabytki ruchome kościoła p.w. św. Małgorzaty – zarówno te znajdujące się obecnie na wyposażeniu kościoła, ja i uważane do niedawna za zaginione.

Kalendarz parafialny na rok 2011 można nabywać w Muzeum w Gostyniu oraz w sklepie z dewocjonaliami przy ul. Kościelnej. Rozprowadzają go także członkowie Towarzystwa. Cena egzemplarza wynosi 8,- zł. Dochód ze sprzedaży zostanie w całości przekazany na konserwację rzeźb i obrazów kościoła farnego.

wróć