aktualności

2022-09-27 10:16

Zwiedzali farę

27 sierpnia 2022 roku gostyńską farę zwiedzały dwie grupy: emeryci z Poznania i prawnicy, którzy odwiedzili nasze miasto. Przewodnikiem był Robert Czub z Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary.

2022-09-22 15:31

Wyjątkowo, bo w czwartek

Wyjątkowo, bo w czwartek, 29 września br. o godz. 18.30 w sali konferencyjnej Muzeum w Gostyniu odbędzie się comiesięczne zebranie członków i sympatyków Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary. Serdecznie zapraszamy.

 

2022-09-05 21:23

Na koniec wakacji

Okres wakacyjny za nami, a my wróciliśmy do comiesięcznych zebrań. Głównym tematem naszego spotkania był przyszłoroczny kalendarz. Jego struktura nie ulegnie zmianie, choć padła propozycja innego formatu. Wybraliśmy motyw kalendarium, którego na razie nie zdradzimy. Niech to będzie niespodzianka, a zarazem zachęta do nabycia wydawnictwa, które ukaże się w dużo mniejszym nakładzie niż zazwyczaj. 

więcej...

2022-05-16 10:00

Kwietniowe spotkanie

Po okresie izolacji, wracamy do coraz liczniejszych spotkań. W ostatnim zebraniu naszego towarzystwa wzięli udział członkowie od kilku miesięcy nieobecni, w tym prezes Zdzisław Kamiński jak również gość profesor Krzysztof Maćkowiak. Piątkowe wieczór zdominował prezes refleksjami związanymi z artykułem ks. Henryka Brzozowskiego „Obraz Matki Boskiej Gostyńskiej z 1540 roku…” zamieszczonym w Roczniku Gostyńskim.

więcej...

2022-04-07 09:58

Troszkę niepokoju

25 marca 2022 roku, tradycyjnie w ostatni piątek miesiąca, spotkali się w budynku muzeum członkowie naszego towarzystwa. Niestety, nawyki z najgorszego okresu pandemii dotyczące ograniczenia kontaktów mocno utrwaliły przyzwyczajenia również i naszych członków. W skromnym liczebnie gronie dyskutowaliśmy o perspektywach naszej działalności.

więcej...

2022-03-01 16:34

Podsumowanie kolejnego miesiąca

W ostatni piątek  lutego w kameralnym gronie członkowie towarzystwa dyskutowali nad bieżącymi sprawami. Nakładem Muzeum w Gostyniu ukazał się kolejny, już ósmy nr „Rocznika Gostyńskiego”. W dziele tworzenia tej publikacji biorą udział również koledzy z naszego grona. Jeden z artykułów dotyczy przebiegu konserwacji  figury św. Małgorzaty. Jego autorem jest Maciej Nowak. Zapraszamy do zapoznania się z tą bardzo ciekawą relacją.

więcej...

2022-02-23 09:53

O renowacji figury

Można już nabyć 8. numer „Rocznika Gostyńskiego”. Najnowszy tom „Rocznika Gostyńskiego” zachowuje wszystkie podstawowe zasady wydawnicze znane z wcześniejszych numerów periodyku. Przede wszystkim więc zawiera zbiór studiów, artykułów oraz szkiców poświęconych rozmaitym zagadnieniom z przeszłości regionu. Szczególnie polecamy artykuł Macieja Nowaka Renowacja figury św. Małgorzaty Antiocheńskiej z kościoła farnego w Gostyniu.

więcej...

2022-02-23 09:37

1%

Z przykrością informujemy, że w tym roku nie będzie możliwe przekazanie odpisu podatkowego z tytułu 1% na konto Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary.

2022-02-10 08:57

Styczeń 2022

Zimowa aura okazuje się dla członków naszego towarzystwa nie lada wyzwaniem. Stąd i na styczniowym spotkaniu, które miało miejsce w piątek, 28 stycznia, nie mogło zjawić się wiele koleżanek i kolegów. W trakcie spotkania omówiono bieżącą działalność towarzystwa oraz poinformowano obecnych, że KRS przyjął przesłaną dokumentację z Walnego Zebrania.

więcej...

2022-01-21 11:34

Spotkanie przy opłatku

W czwartek, 30 grudnia 2021 roku w bardzo kameralnym gronie odbyło spotkanie opłatkowe. Spowodowane to było złym stanem zdrowia większości członków Towarzystwa. Ksiądz prałat Artur Przybył wraz z pozostałymi obecnymi na spotkaniu odśpiewali kolędę i przełamali się opłatkiem, życząc sobie nawzajem zdrowia. Takie same życzenia skierowano do wszystkich nieobecnych.

więcej...

2021-12-03 14:02

Spotkanie opłatkowe

Zbliża się koniec roku i tym razem pragniemy spotkać się na tradycyjnym „opłatku”. Ponieważ ostatni piątek w miesiącu grudniu przypada na Sylwestra, odstąpimy od reguły. Zaplanowaliśmy „spotkanie opłatkowe” w czwartek 30 grudnia 2021 roku o godz.17.00 w sali konferencyjej Muzeum w Gostyniu. Zapraszamy wszystkich członków TMGF.

2021-12-03 13:54

Z filmem do Wilkowyi

W ubiegłą niedzielę Maciej Gaszek (TMGF) razem z Dariuszem Wujkiem (Fundacja Miejsce Moje) na zaproszenie proboszcza księdza Krzysztofa Duchnowskiego, udali się do Wikowyi i tam przedstawili zarówno działalność TMGF jak i zaprezentowali film o figurze Matki Boskiej "Z ziemi włoskiej do polskiej". 

więcej...

2021-12-03 13:49

Drugi raz w listopadzie

W tym miesiącu członkowie naszego towarzystwa spotkali się już po raz drugi. Niestety zabrakło na nim prezesa Kamińskiego, ale przekazał telefonicznie podziękowania za liczny udział w Walnym Zebraniu. Trwa wydruk kalendarzy. W przyszłym tygodniu powinny być już  pierwsze egzemplarze. Jak co roku i tym razem chcemy podarować kalendarze wraz z życzeniami świątecznymi i podziękowaniem za  1 % naszym darczyńcom.

więcej...

2021-11-22 20:15

Walne Zebranie Sprawozdawcze Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary

W sobotę, 13 listopada 2021 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary. Przybyłych powitał Zdzisław Kamiński – prezes. Oprócz członków zwykłych w spotkaniu wziął udział ksiądz prałat Artur Przybył – Honorowy Prezes Towarzystwa. Zebranie rozpoczęło się punktualnie o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Muzeum w Gostyniu. Następnie na podstawie listy obecności stwierdzono, że w obradach uczestniczy 12 członków Towarzystwa na 17 uprawnionych do głosowania, co świadczy o prawomocności obrad. Obrady dotyczyły działalności Towarzystwa w latach 2019-2020.

więcej...

2021-11-12 13:08

Porządek obrad Walnego Zebrania

Zarząd Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się w sobotę, 13 listopada 2021 roku o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Muzeum w Gostyniu, ul. Kościelna 5. Drugi termin zebrania wyznacza się na godz. 12.30.

więcej...

2021-11-04 15:02

Walne Zebranie

Walne Zebranie członków Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary odbędzie się w sobotę, 13 listopada 2021 roku, o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Muzeum w Gostyniu.

2021-11-04 14:59

Październikowe spotkanie TMGF

W piątek, 29 października 2021 roku odbyło się statutowe, comiesięczne spotkanie członków Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary. Z uwagi na niewielką liczbę osób ograniczono się do wymiany opinii na temat ostatniej wycieczki, remontu elewacji kościoła farnego i wsparcia tego przedsięwzięcia przez Towarzystwo. Wcześniej już zapadła decyzja o przekazaniu 25 000 zł na ten cel.

więcej...

2021-10-20 15:04

Wycieczka

Sobotnią wędrówkę rozpoczęliśmy od zwiedzania drewnianego kościoła w Starymgrodzie. Naszym przewodnikiem tego dnia był ksiądz Robert Szymura, wikariusz parafii w Wilkowyji. Starygród, jak sama nazwa wskazuje, to jedna z najstarszych osad w Wielkopolsce. Nieopodal wioski, nad rzeką Orlą znajdują się pozostałości dawnego grodziska. Obecny kościół, pod rzadkim już dziś wezwaniem Oczyszczenia Najświętszej Marii Panny zbudowano w 1668 roku na miejscu starszych, zniszczonych świątyń.

więcej...

2021-10-20 13:12

Spotkanie

Mimo wcześniej zapowiadanego zwołania walnego zebrania do wydarzenia nie doszło. Kilku członów towarzystwa już wcześniej zgłosiło niemożność przybycia na spotkanie w tym dniu, stąd też przełożono termin walnego zebrania na przyszły miesiąc.

więcej...

2021-09-12 18:38

Wkrótce walne zabranie

Głównym tematem ostatniego spotkania był kalendarz na nadchodzący 2022 rok. Zastanawiano się na wyborem tematu. Ostatecznie zostanie podjęta decyzja po przejrzeniu posiadanych fotografii na wysuniętą propozycją. Na razie nie zdradzamy co zostanie przedstawione w kalendarium, aby sprawić wszystkim miłą niespodziankę.

więcej...