aktualności

2021-06-28 20:55

Majowe zebranie

W ostatni tydzień maja po długiej przerwie mogło dojść po raz drugi w tym roku do zebrania członków naszego towarzystwa. Co prawda zabrakło na spotkaniu prezesa Kamińskiego, ale gościliśmy proboszcza, który podzielił się z nami planami dotyczącymi remontu fary. Został opracowany plan prac konserwatorskich na kilka kolejnych lat. Uzyskano pozwolenie na ich przeprowadzenie, ważne do 2023 roku. Oczywiście prace będą postępowały stopniowo w miarę posiadanych środków pieniężnych.

więcej...

2021-06-23 08:40

Kolejne spotkanie

Kolejne spotkanie członków Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary odbędzie się w 25 czerwca (piątek) 2021 roku o godz. 18.30 w sali konferencyjnej Muzeum w Gostyniu.

2021-05-18 16:04

Zebranie członków TMGF

Zapraszamy na spotkanie członków Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary. Odbędzie się ono w piątek, 28 maja 2021 roku o godz. 18.30 w sali konferencyjnej Muzeum w Gostyniu.

2021-03-21 12:55

KOMUNIKAT

Zaplanowane na 26 marca 2021 roku spotkanie członków Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary nie odbędzie się z powodu wzrostu zagrożenia epidemiologicznego.

2021-03-05 20:37

Po rocznej przerwie

W piątek, 26 lutego 2021 roku odbyło się pierwsze, po rocznej przerwie spowodowanej pandemią koronowirusa, spotkanie członków Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary. Przybyło na nie 7 osób. Zebrani połączyli się telefonicznie z prezesem, aby przekazać informacje o aktualnym stanie działań towarzystwa. 

więcej...

2021-02-22 08:46

Spotkanie

Zapraszamy na pierwsze po długiej przerwie spotkanie członków Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary. Odbędzie się ono w piątek, 26 lutego 2021 roku o godz. 18.30 w sali konferencyjnej Muzeum w Gostyniu. Podczas spotaknia obowiązywać będzie reżim sanitarny.

2021-02-17 14:39

Procesja prymicyjna księdza Jankiewicza

Jarosław Jankiewicz urodził się 5 stycznia 1910 roku w Gostyniu. Był synem Kaliksta Jankiewicza i Zofii z domu Heinsch, właścicieli Hotelu Francuskiego. Miał sześcioro rodzeństwa, z czego dwoje wcześnie zmarło (podobnie jak Jarosław), a byli nimi: Michał – sędzia powiatowy w Pobiedziskach (1900-1927), Maria – żona kapitana wojska polskiego (1906-1931). Jarosław po zdaniu matury w Gimnazjum w Gostyniu został przyjęty do Seminarium Duchownego w Gnieźnie.

więcej...

2021-01-07 09:32

"Kalendarz Fara 2021"

Ukazał się "Kalendarz Fara 2021". Wydawnictwo zostało przygotowane w całości społecznie przez członków Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary i poznański Oddział Civitas Christiana. Druk wykonała drukarnia Real w Gostyniu. Tegoroczny kalendarz prezentuje kaplicę Świętej Anny w kościele farnym, w której odnowiono ołtarz oraz ustawiono zakonserwowaną terakotową figurę św. Małgorzaty, patronki kościoła. Kalendarz można nabyć w gostyńskim Muzeum w cenie 10,00 zł.

2020-10-17 21:00

Wikariusz z gostyńskiej fary ekshumował zamordowanych Polaków w Katyniu

Tadeusz Malinowski urodził się 4 lipca 1914 roku w Poznaniu. Po uzyskaniu tytułu magistra prawa na Uniwersytecie Poznańskim w 1937 roku wstąpił do Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Wybuch II wojny światowej przerwał jego studia seminaryjne. 18 lutego 1943 roku został przymusowo wcielony do Organizacji Todt'a w Berlinie. Wraz z innymi Polakami trafił do pracy na froncie wschodnim. Znalazł się w Smoleńsku, jako ochotnik brał udział w Katyniu przy pracach ekshumacyjnych pomordowanych polskich oficerów przez NKWD.

więcej...

2020-08-01 17:33

Wikariusz gostyńskiej fary - więzień obozów koncentracyjnych

Jan Kaczór był synen Jana i Józefy z domu Szczerba. Urodził się 5 listopada 1911 roku w Wittenbergu w Niemczech. Tam w wieku 6 lat rozpoczął naukę. Po powrocie do Polski rodzina Kaczórów zamieszkała na Wildzie w Poznaniu, gdzie Jan uczył się w szkole powszechnej, a po jej zakończeniu  wstąpił do Gimnazjum im. Jana Kantego. Po przeprowadzce rodziny w 1924 roku do Kościana kontynuował naukę w Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki, które ukończył zdaniem matury w 1929 roku.

więcej...

2020-07-22 10:05

Odpust św. Małgorzaty i poświęcenie odrestaurowanej figury

W niedzielę 19 lipca 2020 roku, o godz. 12.30 w kościele farnym w Gostyniu odprawiona została uroczysta msza święta z okazji odpustu św. Małgorzaty, połączona z poświęceniem odrestaurowanej figury patronki kościoła. W uroczystości wzięli udział parafianie, zaproszeni księża z okolicznych parafii, Agata Ogińska – konserwator figury św. Małgorzaty, a także członkowie Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary. Mszę celebrował ks. Dariusz Dąbrowski, proboszcz parafii świętogórskiej, a całość uroczystości uświetniła orkiestra Mayera.

więcej...

2020-07-13 18:12

Odrestaurowana figura patronki kościoła

W niedzielę, 19 lipca 2020 roku, o godz. 12.30 odbędzie się w kościele farnym w Gostyniu msza święta  z okazji odpustu św. Małgorzaty, połączona z poświęceniem odrestaurowanej figury patronki kościoła. W wieży zorganizowana zostanie niewielka ekspozycja przedstawiająca renowację figury w Katedrze Konserwacji-Restauracji Architektury i Rzeźby na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.


więcej...

2020-05-29 08:59

Freski w gostyńskiej farze

Na pierwszą informację, że gostyńska fara posiadała niegdyś malatury naścienne natknąłem się w „Kronice Gostyńskiej” z 1937 roku. W artykule Wspomnienia z czasów odnawiania kościoła farnego Władysław Kołomłocki relacjonuje wspomnienia Franciszka Eitnera, nadzorującego prace remontowe kościoła w latach 1901-1906. W trakcie wykonywania tych prac odkryto wiele nieznanych szczegółów samej budowli. Skuwając odlatujące tynki, natrafiono na malowidła naścienne pochodzące z XV i XVII wieku. Używam określenia „malowidła”, gdyż obrazy i elementy dekoracyjne były malowane temperami (farbami) na suchym tynku. Natomiast freski są nanoszone na mokrym jeszcze tynku, a farba wnika wówczas głębiej w tynk i obraz jest trwalszy.

więcej...

2020-04-06 18:25

Co jest "zapisane" na murach świątyni?

Do zinwentaryzowania dat znajdujących się na cegłach zainspirowała mnie sentencja zawarta w pozwoleniu Przemysława II na założenie miasta w Gostyniu spisanym w 1278. Skryba Przemysława II tak zapisał: …Sprawy ludzkie godne spamiętania idą nieraz w zapomnienie, jeżeli ich się nie utrwali na piśmie. Spisanie tych dat jest o tyle istotne, że wydrapane w cegle są nietrwałe.

więcej...

2020-03-13 20:47

Komunikat!

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju zebrania członków Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary zostają zawieszone.

2020-03-05 18:55

W ostatni piątek lutego

W ostatni piątek lutego odbyło się spotkanie członków naszego towarzystwa i podsumowano dotychczasowe dokonania. Na dzień zebrania nie posiadamy jeszcze informacji, kiedy rzeźba św. Małgorzaty wróci do naszego miasta z Torunia, z pracowni konserwatorskiej. Czekamy z niecierpliwością na jej powrót i efekt końcowy.

więcej...

2020-02-11 16:20

Pierwszy raz w 2020 roku

W piątek, 31 stycznia 2020 roku odbyło się kolejne spotkanie członków naszego towarzystwa. Głównym tematem poruszanym przez obecnych były kończące się prace renowacyjne figury św. Małgorzaty. Dochodzące z pracowni konserwatorskiej prof. Niemcewicza wieści, sugerują, że jeszcze w tym miesiącu rzeźba ma szansę wrócić do kościoła. Wiadomo już, że ksiądz proboszcz podjął decyzję, iż nie będzie ona eksponowana na zewnątrz kościoła tylko, jak wszystko na to wskazuje, w pomieszczeniu wieży.

więcej...

2020-01-02 18:14

Renowacja rzeźby św. Małgorzaty

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z renowacji rzeźby św. Małgorzaty. Postęp prac jest imponujący, być może pod koniec lutego prace zostaną zakończone, gostyńska święta nabiera blasku, czekamy z niecierpliwością jak wróci do gostyńskiej fary.

więcej...

2020-01-01 13:12

Na koniec roku

W tym roku w grudniu nieco wcześniej członkowie TMGF spotkali się na zebraniu, bo już przed świętami. Prezes Zdzisław Kamiński wraz z Maciejem Nowakiem złożyli wizytę w pracowni konserwatorskiej profesora Niemcewicza w Toruniu, gdzie zostali serdecznie przyjęci. Mogli ocenić postępy prac nad figurą św. Małgorzaty. Koledzy poznali osobę odpowiedzialną za renowację. Jest nią pani Agata, studentka VI Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Renowacja zabytku odbywa się w ramach jej pracy magisterskiej. Panowie byli pod wrażeniem zaangażowania pani Agaty w wykonywaną pracę. Gostyńska święta wymagała dużo pracy.

więcej...

2019-12-07 14:14

Opłatek

Spotkanie opłatkowe członków Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary odbędzie się w piątek, 20 grudnia 2019 roku o godz. 18.30 w sali konferencyjnej gostyńskiego Muzeum.