aktualności

2021-11-04 14:59

Październikowe spotkanie TMGF

W piątek, 29 października 2021 roku odbyło się statutowe, comiesięczne spotkanie członków Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary. Z uwagi na niewielką liczbę osób ograniczono się do wymiany opinii na temat ostatniej wycieczki, remontu elewacji kościoła farnego i wsparcia tego przedsięwzięcia przez Towarzystwo. Wcześniej już zapadła decyzja o przekazaniu 25 000 zł na ten cel.

więcej...

2021-10-20 15:04

Wycieczka

Sobotnią wędrówkę rozpoczęliśmy od zwiedzania drewnianego kościoła w Starymgrodzie. Naszym przewodnikiem tego dnia był ksiądz Robert Szymura, wikariusz parafii w Wilkowyji. Starygród, jak sama nazwa wskazuje, to jedna z najstarszych osad w Wielkopolsce. Nieopodal wioski, nad rzeką Orlą znajdują się pozostałości dawnego grodziska. Obecny kościół, pod rzadkim już dziś wezwaniem Oczyszczenia Najświętszej Marii Panny zbudowano w 1668 roku na miejscu starszych, zniszczonych świątyń.

więcej...

2021-10-20 13:12

Spotkanie

Mimo wcześniej zapowiadanego zwołania walnego zebrania do wydarzenia nie doszło. Kilku członów towarzystwa już wcześniej zgłosiło niemożność przybycia na spotkanie w tym dniu, stąd też przełożono termin walnego zebrania na przyszły miesiąc.

więcej...

2021-09-12 18:38

Wkrótce walne zabranie

Głównym tematem ostatniego spotkania był kalendarz na nadchodzący 2022 rok. Zastanawiano się na wyborem tematu. Ostatecznie zostanie podjęta decyzja po przejrzeniu posiadanych fotografii na wysuniętą propozycją. Na razie nie zdradzamy co zostanie przedstawione w kalendarium, aby sprawić wszystkim miłą niespodziankę.

więcej...

2021-08-24 11:29

Zwiedzali farę

19 sierpnia 2021 roku na wystawie filatelistycznej w Domu Katolickim w Gostyniu gościła wycieczka z biblioteki parafialnej z Trzcianki. Sympatycznych gości, na prośbę prezesa PZF w Gostyniu, po naszym wspaniałym zabytku oprowadzali członkowie Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary.

więcej...

2021-08-13 09:30

Zabranie

W ostatni miesiąca odbyło się zebranie TMGF.  Zostały omówione bieżące sprawy towarzystwa. Jedną z  ważniejszych kwestii które poruszono, to konieczność przeprowadzenia walnego zebrania. Planujemy je na miesiąc wrzesień. Informacja o dokładnej dacie zostanie podana w późniejszym czasie, ale już teraz informujemy o tym i liczymy na obecność większości członków towarzystwa. Mamy połowę roku, ale już teraz trzeba pomyśleć nad tematem przyszłorocznego kalendarza. Co roku staramy się pokazać farę i jej zabytki w inny sposób. 

więcej...

2021-07-17 16:42

Czerwcowe podsumowanie

Po raz kolejny bez jakichkolwiek przeszkód, choć z zachowaniem reżimu sanitarnego, spotkali się członkowie Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary w piątek, 25 czerwca 2021 roku. Po ponad rocznej nieobecności spowodowanej pandemią na spotkaniu pojawił się Zdzisław Kamiński, prezes TMGF. Gościem specjalnym był Zbigniew Górniak, koordynator prac renowacyjnych północnej ściany kościoła pw. św. Małgorzaty w Gostyniu. Tematem dyskusji były oczywiście prace remontowe.

więcej...

2021-06-28 20:55

Majowe zebranie

W ostatni tydzień maja po długiej przerwie mogło dojść po raz drugi w tym roku do zebrania członków naszego towarzystwa. Co prawda zabrakło na spotkaniu prezesa Kamińskiego, ale gościliśmy proboszcza, który podzielił się z nami planami dotyczącymi remontu fary. Został opracowany plan prac konserwatorskich na kilka kolejnych lat. Uzyskano pozwolenie na ich przeprowadzenie, ważne do 2023 roku. Oczywiście prace będą postępowały stopniowo w miarę posiadanych środków pieniężnych.

więcej...

2021-06-23 08:40

Kolejne spotkanie

Kolejne spotkanie członków Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary odbędzie się w 25 czerwca (piątek) 2021 roku o godz. 18.30 w sali konferencyjnej Muzeum w Gostyniu.

2021-05-18 16:04

Zebranie członków TMGF

Zapraszamy na spotkanie członków Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary. Odbędzie się ono w piątek, 28 maja 2021 roku o godz. 18.30 w sali konferencyjnej Muzeum w Gostyniu.

2021-03-21 12:55

KOMUNIKAT

Zaplanowane na 26 marca 2021 roku spotkanie członków Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary nie odbędzie się z powodu wzrostu zagrożenia epidemiologicznego.

2021-03-05 20:37

Po rocznej przerwie

W piątek, 26 lutego 2021 roku odbyło się pierwsze, po rocznej przerwie spowodowanej pandemią koronowirusa, spotkanie członków Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary. Przybyło na nie 7 osób. Zebrani połączyli się telefonicznie z prezesem, aby przekazać informacje o aktualnym stanie działań towarzystwa. 

więcej...

2021-02-22 08:46

Spotkanie

Zapraszamy na pierwsze po długiej przerwie spotkanie członków Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary. Odbędzie się ono w piątek, 26 lutego 2021 roku o godz. 18.30 w sali konferencyjnej Muzeum w Gostyniu. Podczas spotaknia obowiązywać będzie reżim sanitarny.

2021-02-17 14:39

Procesja prymicyjna księdza Jankiewicza

Jarosław Jankiewicz urodził się 5 stycznia 1910 roku w Gostyniu. Był synem Kaliksta Jankiewicza i Zofii z domu Heinsch, właścicieli Hotelu Francuskiego. Miał sześcioro rodzeństwa, z czego dwoje wcześnie zmarło (podobnie jak Jarosław), a byli nimi: Michał – sędzia powiatowy w Pobiedziskach (1900-1927), Maria – żona kapitana wojska polskiego (1906-1931). Jarosław po zdaniu matury w Gimnazjum w Gostyniu został przyjęty do Seminarium Duchownego w Gnieźnie.

więcej...

2021-01-07 09:32

"Kalendarz Fara 2021"

Ukazał się "Kalendarz Fara 2021". Wydawnictwo zostało przygotowane w całości społecznie przez członków Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary i poznański Oddział Civitas Christiana. Druk wykonała drukarnia Real w Gostyniu. Tegoroczny kalendarz prezentuje kaplicę Świętej Anny w kościele farnym, w której odnowiono ołtarz oraz ustawiono zakonserwowaną terakotową figurę św. Małgorzaty, patronki kościoła. Kalendarz można nabyć w gostyńskim Muzeum w cenie 10,00 zł.

2020-10-17 21:00

Wikariusz z gostyńskiej fary ekshumował zamordowanych Polaków w Katyniu

Tadeusz Malinowski urodził się 4 lipca 1914 roku w Poznaniu. Po uzyskaniu tytułu magistra prawa na Uniwersytecie Poznańskim w 1937 roku wstąpił do Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Wybuch II wojny światowej przerwał jego studia seminaryjne. 18 lutego 1943 roku został przymusowo wcielony do Organizacji Todt'a w Berlinie. Wraz z innymi Polakami trafił do pracy na froncie wschodnim. Znalazł się w Smoleńsku, jako ochotnik brał udział w Katyniu przy pracach ekshumacyjnych pomordowanych polskich oficerów przez NKWD.

więcej...

2020-08-01 17:33

Wikariusz gostyńskiej fary - więzień obozów koncentracyjnych

Jan Kaczór był synen Jana i Józefy z domu Szczerba. Urodził się 5 listopada 1911 roku w Wittenbergu w Niemczech. Tam w wieku 6 lat rozpoczął naukę. Po powrocie do Polski rodzina Kaczórów zamieszkała na Wildzie w Poznaniu, gdzie Jan uczył się w szkole powszechnej, a po jej zakończeniu  wstąpił do Gimnazjum im. Jana Kantego. Po przeprowadzce rodziny w 1924 roku do Kościana kontynuował naukę w Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki, które ukończył zdaniem matury w 1929 roku.

więcej...

2020-07-22 10:05

Odpust św. Małgorzaty i poświęcenie odrestaurowanej figury

W niedzielę 19 lipca 2020 roku, o godz. 12.30 w kościele farnym w Gostyniu odprawiona została uroczysta msza święta z okazji odpustu św. Małgorzaty, połączona z poświęceniem odrestaurowanej figury patronki kościoła. W uroczystości wzięli udział parafianie, zaproszeni księża z okolicznych parafii, Agata Ogińska – konserwator figury św. Małgorzaty, a także członkowie Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary. Mszę celebrował ks. Dariusz Dąbrowski, proboszcz parafii świętogórskiej, a całość uroczystości uświetniła orkiestra Mayera.

więcej...

2020-07-13 18:12

Odrestaurowana figura patronki kościoła

W niedzielę, 19 lipca 2020 roku, o godz. 12.30 odbędzie się w kościele farnym w Gostyniu msza święta  z okazji odpustu św. Małgorzaty, połączona z poświęceniem odrestaurowanej figury patronki kościoła. W wieży zorganizowana zostanie niewielka ekspozycja przedstawiająca renowację figury w Katedrze Konserwacji-Restauracji Architektury i Rzeźby na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.


więcej...

2020-05-29 08:59

Freski w gostyńskiej farze

Na pierwszą informację, że gostyńska fara posiadała niegdyś malatury naścienne natknąłem się w „Kronice Gostyńskiej” z 1937 roku. W artykule Wspomnienia z czasów odnawiania kościoła farnego Władysław Kołomłocki relacjonuje wspomnienia Franciszka Eitnera, nadzorującego prace remontowe kościoła w latach 1901-1906. W trakcie wykonywania tych prac odkryto wiele nieznanych szczegółów samej budowli. Skuwając odlatujące tynki, natrafiono na malowidła naścienne pochodzące z XV i XVII wieku. Używam określenia „malowidła”, gdyż obrazy i elementy dekoracyjne były malowane temperami (farbami) na suchym tynku. Natomiast freski są nanoszone na mokrym jeszcze tynku, a farba wnika wówczas głębiej w tynk i obraz jest trwalszy.

więcej...