aktualności

2014-03-31 20:09

Zebranie TMGF

28 marca członkowie Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary spotkali się na comiesięcznym zebraniu. Przybyłym osobom została zaprezentowana odnowiona konsola. Pochodzi ona prawdopodobnie z XVII w. Zabytek był bardzo zniszczony. Ubytki uzupełniono dębem. Wielkie uznanie dla restauratora! Nie wiadomo jeszcze jaka rzeźba znajdzie się na konsoli. Eksponat zostanie przekazany parafii farnej.

więcej...

2014-03-07 13:35

Prezentacja historyczna na temat Góry Zamkowej

6 marca 2014 roku w gostyńskim kinie „Pod Kopułą” zaprezentowano mieszkańcom Gostynia i okolic aktualny stan wiedzy na temat Góry Zamkowej. Odbyło się to podczas prezentacji historycznej „Góra Zamkowa dawniej i dziś” przygotowanej przez Towarzystwo Miłośników Gostyńskiej Fary, Muzeum w Gostyniu i portal internetowy www.gaso-gostyn.pl przy współpracy GOK „Hutnik”. W programie spotkania znalazły się referaty: Bogdana Walkiewicza, kierownika Działu Ochrony Zabytków Archeologicznych Muzeum Archeologicznego w Poznaniu poświęcony pracom archeologicznym na Górze Zamkowej w latach 2012-2013, Zdzisława Kamińskiego – prezesa Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary na temat pierwszego pomnika na Górze Zamkowej oraz prezentacje i omówienia dotąd niepublikowanych map i planów z czasów niemieckiej okupacji w wykonaniu Adama Kajczyka i Macieja Gaszka.

więcej...

2014-03-04 19:24

Zabytkowa konsola – dar dla kościoła farnego

W końcu roku 2013 członkowie Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary pozyskali dla kościoła św. Małgorzaty zabytkową konsolę – podstawę pod rzeźbę. Jest ona darem Romana Nawrota z Wziąchowa, zajmującego się na co dzień renowacją zabytkowych mebli, wykonywaniem replik i tym podobnych rzeczy. W opinii pracowników zajmujących się konserwacją zabytków przy Muzeum Archidiecezjalnym w Poznaniu, konsola pochodzi z przełomu XVII i XVIII wieku. Była jednak w bardzo złym stanie. Zachodziła zatem konieczność przeprowadzenia renowacji. Podjęli się jej Zdzisław Kamiński i Andrzej Hodowany z Gostynia. Prace prowadzono w oparciu o wskazania otrzymane od konserwatorów.

więcej...

2014-02-23 21:08

Góra Zamkowa dawniej i dziś

Towarzystwo Miłośników Gostyńskiej Fary, Muzeum w Gostyniu i portal internetowy www.gaso-gostyn.pl zapraszają na prezentację historyczną „Góra Zamkowa dawniej i dziś” w czwartek, 6 marca 2014 roku, o godz. 17.00 do kina „Pod Kopułą”. W programie spotkania znalazły się referaty: Bogdana Walkiewicza, kierownika Działu Ochrony Zabytków Archeologicznych Muzeum Archeologicznego w Poznaniu poświęcony pracom archeologicznym na Górze Zamkowej w latach 2012-2013, Zdzisława Kamińskiego – prezesa Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary na temat pierwszego pomnika na Górze Zamkowej oraz prezentacje i omówienia dotąd niepublikowanych map i planów z czasów niemieckiej okupacji w wykonaniu Adama Kajczyka i Macieja Gaszka. Darmowe wejściówki na imprezę można odebrać w GOK „Hutnik”, który jest partnerem przedsięwzięcia i w Muzeum w Gostyniu.

2014-02-23 20:10

Akta wizytacyjne kościoła w Gostyniu z lat 1628-1630

Kościół farny pw. św. Małgorzaty w Gostyniu po raz kolejny pojawia się w Aktach Wizytacyjnych w latach 1628-1630. Jest to oprawiona w półskórek księga licząca 379 papierowych kart. W Archiwum Archidiecezjalnym ma ona sygnaturę AV 08, mikrofilm 5008 i nosi nazwę: Biskupi Poznańscy – Acta Visitationum, Visitatio dioecesis Posnaniensis tam in Maiori Polonia quam in Mazovia (Mathias Łubieński Episcopus Posn.). Poniżej prezentujemy treść tego zapisu w tłumaczeniu ks. Rafała Rybackiego, kustosza Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu. Naszej świątyni poświęcono 4 strony.

więcej...

2014-02-23 19:45

TMGF

Kolejny miesiąc działalności Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary podsumował podczas zebrania prezes Zdzisław Kamiński. Omówił sprawy bieżące, a także plany na najbliższe miesiące: organizacja nocy muzeów, badania georadarowe (już od dawna wielu nurtuje pytanie, czy pod gostyńską farą znajdują się podziemia, trwają rozmowy oraz starania o fundusze na badania georadarowe mogące przynajmniej w znacznej części dać odpowiedz na to pytanie) oraz pozyskiwanie środków na renowację gostyńskiej fary. Z bieżących spraw na uwagę zasługuje wydana przez księdza proboszcza Młynarczyka ulotka informująca o możliwości przekazania 1% na ratowanie zabytków gostyńskiej fary. Gościem spotkania był kustosz Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu ks. Rafał Rybacki, który wygłosił prelekcję pt."Dokument z Gostynia z 1310 roku".

więcej...

2014-02-20 19:50

"Dokument z Gostynia z 1310 roku"

Podczas najbliższego spotkania członków Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary ( w piątek 21 lutego 2014 r. godz. 18:00, sala konferencyjna Muzeum w Gostyniu ul. Kościelna 5 ) prelekcję pt. "Dokument z Gostynia z 1310 roku" wygłosi kustosz Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu ks. Rafał Rybacki. Wszystkich zainetersowanych serdecznie zapraszamy na spotkanie.

Info: Maciej Gaszek

2014-02-19 15:13

Renowacja nastawy ołtarza z obrazem „Jezu ufam Tobie”

20 grudnia 2013 roku odbył się odbiór prac konserwatorskich nastawy ołtarza z obrazem „Jezu ufam Tobie”. Renowację wykonał Zakład Malarski i Konserwacja Naprawa Przedmiotów Zabytkowych i Artystycznych w Osiecznej. Odbioru konserwatorskiego dokonała mgr Małgorzata Mikołajczak – kierownik leszczyńskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu w obecności ks. Krzysztofa Młynarczyka – proboszcza parafii pw. św. Małgorzaty w Gostyniu i Zdzisława Kamińskiego – prezesa Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary.

więcej...

2014-02-18 15:00

Najbliższe zebranie o godz. 18.00

Nastąpiła zmiana godziny piątkowego spotkania Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary, zebranie odbędzie się najbliższy piątek (21 lutego) wyjątkowo o godz.18.00, będziemy gościć ks. Rafała Rybackiego ( kustosza Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu ).

Info: Maciej Gaszek

2014-02-16 13:58

PRZEKAŻ 1 % !!!

tl_files/pliki/inne/ULOTKA.jpg

2014-01-19 10:27

Zebranie

W ostatni piątek członkowie Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary zgromadzili się na comiesięcznym zebraniu. Jednym z poruszonych tematów była konferencja prasowa, która odbyła się w kościele farnym, a dotyczyła ostatnich prac konserwatorskich. Przedstawiciele lokalnych mediów mieli okazję porozmawiać nie tylko z księdzem proboszczem Krzysztofem Młynarczykiem i prezesem naszego Towarzystwa, Zdzisławem Kamińskim, ale również z przedstawicielami firmy, która dokonała renowacji nadstawy ołtarza św. Krzyża.

więcej...

2014-01-16 15:06

SPOTKANIE OPŁATKOWE

 Zgodnie z polską tradycją w miesiącach grudniu i styczniu gromadzimy się na różnych spotkaniach opłatkowych. Już tradycją stało się dla członków Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary wspólne zaśpiewanie kolędy, a następnie dzielenie opłatkiem i składanie życzeń, co też będzie miało miejsce 17 stycznia 2014 r. o godz. 18.30 w sali konferencyjnej Muzeum w Gostyniu. Dla członków TMGF przygotowana została niespodzianka.

Info: Maciej Gaszek

2014-01-16 14:50

Konferencja

Dzisiaj, tj. 16 stycznia br. w kościele farnym pw. św. Małgorztay w Gostyniu odbyła się konferencja poświęcona renowacji górnej nastawy ołtarza z obrazem "Jezu ufam Tobie". Prace konserwatorskie wykonano ze środków finansowych pozyskanych przez Towarzystwo Miłośników Gostyńskiej Fary z tytułu 1 % oraz składek członkowskich.

więcej...

2014-01-07 14:59

Renowacja ołtarza z funduszy prywatnych ofiarodawców

Towarzystwo Miłośników Gostyńskiej Fary działa od kilku lat. Zgodnie ze statutem, najważniejszym celem naszej działalności, jest odkrywanie historii średniowiecznej świątyni, jednego z najcenniejszych zabytków gotyckich w Wielkopolsce. Po uzyskaniu statusu organizacji pożytku publicznego, nasze wysiłki koncentrujemy przede wszystkim, na przywracaniu świetności zabytkom ruchomym gostyńskiej fary. W poprzednich dwóch latach pozyskane środki finansowe z tytułu 1% oraz składek członkowskich, zostały w całości przeznaczone na renowację paramentów kościelnych. Za rok 2012 na konto Towarzystwa wpłynęła kwota 30 600 zł. od 142 darczyńców, którą w porozumieniu z proboszczem parafii św. Małgorzaty, ks. Krzysztofem Młynarczykiem – przeznaczyliśmy na konserwację ołtarza z obrazem „Jezu ufam Tobie”.

więcej...

2013-12-30 17:43

Życzenia Noworoczne

 

W imieniu Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary

życzę w Nowym Roku wszystkiego, co najlepsze,

zdrowia, szczęścia, spełnienia marzeń, samych sukcesów i radości.

                                        Zdzisław Kamiński 

                                        /prezes TMGF/

2013-12-30 17:06

Ostatnie zebranie w 2013 roku

27 grudnia na ostatnim zebraniu w 2013 roku zebrali się członkowie Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary. Głównym tematem było omówienie prac konserwatorskich i restauratorskich zwieńczenia ołtarza bocznego w nawie głównej. Zebrani zapoznali się z dokumentacją zdjęciową przed, w trakcie i po renowacji dokonanej przez zakład prowadzący prace (Zakład Malarski i Konserwacja, Naprawa Przedmiotów Zabytkowych i Artstycznych w Osiecznej).

więcej...

2013-12-22 21:14

Boże Narodzenie 2013

2013-12-04 18:19

Listopadowe spotkanie

29 listopada odbyło się zebranie członków Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary. Mimo wcześniejszych zapowiedzi nie przybył ks. Rafał Rybacki, niestety zmogła go choroba. Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia i liczymy na spotkanie w następnym miesiącu. Na naszym spotkaniu gościliśmy proboszcza fary. Ksiądz Młynarczyk przedstawił kierunek strategii w sprawie zagospodarowania funduszy uzyskanych z 1 %. Jak już wcześniej informowaliśmy renowacji została poddana górna część ołtarza św. Krzyża. Ksiądz proboszcz ma nadzieję, że z pracowni konserwatorskiej nadbudowa wróci już na święta Bożego Narodzenia. W miarę możliwości finansowych będą odnawiane kolejne ołtarze.

więcej...

2013-11-25 21:54

UWAGA !!!

Nastąpiła zmiana godziny piątkowego spotkania Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary, zebranie odbędzie się najbliższy piątek (29 listopada) wyjątkowo o godz.18.00, będziemy gościć ks. Rafała Rybackiego ( kustosza Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu ).

Info: Maciej Gaszek

2013-11-17 11:31

WSZYSCY POMAGAMY JULCE !!!

od godz. 10.00 Rynek w Gostyniu; Maraton Rowerowy
od godz. 15.00 GOK Hutnik; na scenie: Przedszkolaki z Przedszkola nr 7 w Gostyniu, Grupa Teatralna "Kęs", zespoły "De Facto" i "The Chatterbox", Mażoretki, Orkiestra Dęta Mayera, beatboxer Karol Gizmo Giżewski

więcej...