źródła do dziejów fary

Akta wizytacyjne z lat 1628-1630. Wizytację przeprowadził biskup poznański Maciej Łubieński (1572-1631)

Puncta nonnulla Reformationis pro Ecclesia Parochiali Gostiniensi
die 11 Maii in Visitatione Illustrissimi relicta

Niektóre wytyczne [puncta nonnulla] zreformowania [reformationis]
dla Kościoła Parafialnego w Gostyniu pozostawione
w czasie wizytacji Przewielebnego [Illustrissimi] w dniu 11 maja

więcej...

Akta wizytacyjne parafii gostyńskiej z roku 1797.

W zasobach Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu znajdują się Akta Wizytacyjne Biskupów Poznańskich z roku 1797 – Opis kościołów diecezji poznańskiej według dekanatów (Descriptio visitatio particularis ecclesiarum dioecesis Posnaniensis per Decanatus, 1797). Mają ona sygnaturę AV 38, mikrofilm 776. Jest to poszyt oprawiony w tekturę. Zawiera łącznie 105 kart, z których 4 opisują kościoły leżące w parafii farnej. Tekst spisano w języku łaciński i polskim. Poniżej prezentujemy treść tego zapisu w tłumaczeniu ks. Rafała Rybackiego, kustosza Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu.

więcej...

Najstarszy dokument farny

W Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu przechowywany jest najstarszy znany nam dokument odnoszący się do kościoła farnego p.w. św. Małgorzaty w Gostyniu. Powstał 14 marca 1592 roku. Spisany jest po łacinie. Dokument wystawił Biskup Poznański, zatwierdzając statuty i fundację Bractwa Literackiego przy kościele farnym w Gostyniu. Dzięki uprzejmości ks. Rafała Rybackiego, kustosza Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu możemy poznać jego treść.

więcej...