aktualności

2019-10-04 17:57

Pobranie próbki drewna

W sobotę 28 września br., po wcześniejszym uzgodnieniu i otrzymaniu zgody od naszego proboszcza , członkowie towarzystwa Paweł Karolczak i Adam Kajczyk pobrali z dachu kościoła próbkę drewna. Jest ona przeznaczona do wykonania badan dendrochronologicznych ,które pozwolą określić jej wiek. Analizę wykona na zlecenie Towarzystwa fachowiec, który robił ostatnio badania kościoła w Domachowie.


Dzięki temu będziemy mogli dowiedzieć się kiedy powstała więźba konstrukcji  dachowej. Dendrochronologia to naukowa metoda datowania zjawisk przyrodniczych, zabytków i znalezisk archeologicznych zawierających drewno.

Polega ona na analizie wzoru przyrostów rocznych (słojów) drzew i określeniu wieku z próbek drewna z dokładnością nawet do roku. Metoda została opracowana w latach 20. XX wieku w Ameryce. Specyfika warunków klimatycznych kolejnych lat, wpływa na przyrosty słojów tworzących sekwencje o zróżnicowanych grubościach. Zebrane z wielu lat i wielu drzew próbki z danego regionu wykazują wspólny schemat układu słojów. Poprzez zestawianie ze sobą kolejnych, coraz starszych próbek, tworzone są skale dendrochronologiczne dla poszczególnych gatunków drzew i regionów geograficznych. Punktem wyjścia są drzewa nadal rosnące, z których pobiera się próbki, stąd szczególne znaczenie drzew długowiecznych, takich jak dąb w Europie, następnie pobiera się próbki z belek konstrukcyjnych z budynków o znanej dacie wzniesienia, np. z kościołów średniowiecznych, itd., aż do próbek drewna archeologicznego. Wiek znalezisk ustala się przez porównywanie układu słojów badanej próbki do skali dendrochronologicznej. Dla epoki średniowiecza i epok wcześniejszych dendrochronologia jest aktualnie najprecyzyjniejszą metodą datowania i powszechnie stosowaną w archeologii. 

Info: Lucyna Lisiecka, Adam Kajczyk   Foto: Paweł Karolczak, Adam Kajczyk

 

wróć