aktualności

2019-07-23 19:33

Pierwsze zebranie w lipcu

Trwają wakacje, ale to nie przeszkodziło w spotkaniu się członków  naszego towarzystwa na comiesięcznym zebraniu. Rozpoczęły się prace  konserwatorskie w kaplicy św. Anny. Został już zdemontowany ołtarz. Tym samym nie ma tam już Kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu. Przystąpiono do prac remontowych innego pomieszczenia przeznaczonego do tego celu. Będzie to tzw.  skarbczyk, salka do której wchodzi się w bocznym wejściu kościoła.


Niektórzy  parafianie pamiętają je z lekcji religii, bo i tam się odbywały, albo kojarzą je z przykościelną księgarnią. Nowe miejsce będzie zapewne łatwiej  dostępne dla osób, które mają problemy z wchodzeniem na schody.  Na spotkaniu zostały też zaprezentowane nowe zdjęcia wnętrza wieży fary.  

Zapraszamy na nasze kolejne zebranie, 26 lipca br.

Info: Lucyna Lisiecka   Foto: Robert Czub

wróć