aktualności

2024-01-04 12:06

Ostatni raz w 2023 roku

W ostatnim spotkaniu TMGF udział wzięło nieliczne grono osób. Rozdysponowano kalendarze na 2024 rok. Do osób, które przekazały 1,5 % podatku i podały swoje dane, już wkrótce dotrą egzemplarze kalendarzy na kolejny rok. Cześć została wysłana za pośrednictwem poczty, a znaczna część zostanie przekazana osobiście przez członków naszego towarzystwa.


Po prawie 10-letniej przerwie zostało wznowione wydawanie parafialnej prasy. Już w grudniu ukazał się pierwszy numer „Wiadomości Parafialnych”. Gazetka będzie wydawana raz w miesiącu zarówno w wersji elektronicznej, jak i papierowej. Oprócz informacji dotyczących życia parafii, czasie liturgii kościoła, znajdą się w niej też artykuły dotyczące historii fary jak i Gostynia, przygotowane również przez TMGF. Niekiedy będą to nieco skrócone artykuły z naszej strony internetowej i z „Rocznika Gostyńskiego”. Zachęcamy do zapoznania się z nowym wydawnictwem.
Kolejne spotkanie już niebawem, bo 4 stycznia 2024 roku o godzinie 16. Będzie to spotkanie opłatkowe. Serdecznie zapraszamy.

Info: Lucyna Lisiecka   Foto: Robert Czub

wróć