aktualności

2023-08-03 15:39

Czy powstanie kopia figury św. Małgorzaty?

Czas letnich wakacji nie stanął na przeszkodzie w zorganizowaniu comiesięcznego zebrania naszego towarzystwa. W tygodniu poprzedzającym to wydarzenie przedstawiciele TMGF spotkali się z proboszczem Robaczykiem. Podczas rozmowy poruszono między innymi sprawę wnęki przy wieży od strony szkoły. Konserwator nie zgodził się na likwidację tego miejsca, mimo że opady powodują zawilgocenie tej części budynku kościoła i muru. Stoi tam cokół, na którym, przed renowacją, mieściła się figura św. Małgorzaty, patronki kościoła.


Po pieczołowitej konserwacji rzeźba nie wróciła na dawne miejsce, ale została umieszczona w kaplicy św. Anny. Cokół pozostał. Otrzymywaliśmy sygnały, że wielu osobom brakuje figury w tym miejscu, nie wszyscy też docierają do kaplicy. Trudno o to zwłaszcza osobom starszym albo mającym problemy z chodzeniem. W związku z tym członkowie TMGF obecni na zebraniu podjęli decyzję o konieczności wykonania kopii rzeźby św. Małgorzaty. Technika 3D umożliwia wierne odwzorowanie cennego zabytku. Należy teraz zorientować się jakie będą koszty tego przedsięwzięcia i znaleźć wykonawcę.
Zapraszamy na kolejne spotkanie, nie tylko członków, ale i sympatyków naszego towarzystwa.

Info: Lucyna Lisiecka   Foto: Robert Czub

wróć