Proboszczowie fary

1990-02-16 13:08

Ks. Bronisław Siczyński ( 1886-1952 )

Urodził się 29 kwietnia 1886 roku w Krzywiniu. Jego rodzicami byli Kasper, rolnik z Krzywinia i Antonina z domu Staniszewska. Szkołę powszechną ukończył w rodzinnym mieście. Następnie uczył się w leszczyńskim gimnazjum. Studia teologiczne odbywał na Seminarium Duchownym w Poznaniu i Gnieźnie. Święcenia kapłańskie otrzymał 30 stycznia 1910 roku z rąk biskupa Edwarda Likowskiego.


Posługę duszpasterską rozpoczął jako wikariusz w Czerlejnie 15 lutego 1910 roku. Pełnił ją do 31 marca 1913 roku, po czym został przeniesiony na podobną funkcję do Koszut. Tutaj wikariuszem był od 1 kwietnia do 14 maja 1913 roku. Od następnego dnia sprawował takie same obowiązki w parafii Niepart w powiecie gostyńskim. Wikariuszem był tutaj od 15 maja 1913 roku do 31 stycznia 1915 roku. Najdłużej na wikariacie przebywał w Pępowie. Swe obowiązki wypełniał od 1 lutego 1915 roku do 30 grudnia 1920 roku. Z dniem 1 stycznia 1921 roku objął probostwo w Strzelcach Wielkich. Duszpasterzem był tutaj do 1 kwietnia 1935 roku. Udzielał się tutaj w życiu społeczno-kulturalnym. W 1928 roku w Piaskach powołał Komitet Budowy Ochronki. Koszt budowy ochronki pokryty został przez parafian wielkostrzeleckich. Po zakończeniu budowy 4 kwietnia 1932 roku sprowadzone zostały z Dębicy w Tarnowskiem Siostry Służebniczki, którym powierzono opiekę nad ochronką parafialną. 1 kwietnia 1935 roku objął parafię farną w Gostyniu. Tutaj także dał się poznać jako działacz społeczny. Uczestniczył w życiu wielu miejscowych organizacji i towarzystw. W 1937 roku został królem zielono świątecznym Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Gostyniu. Obowiązki proboszcza kościoła farnego pełnił do momentu zamknięcia świątyni przez Niemców. W 1941 roku został wyznaczony na proboszcza w Domachowie – jedynego czynnego kościoła katolickiego w powiecie gostyńskim. Zamieszkał wraz z siostrą w nieczynnej już szkole w Domachowie. Pozostawał tutaj do zakończenia działań wojennych w 1945 roku. Po wojnie powrócił na swoje poprzednie stanowisko, proboszcza kościoła farnego w Gostyniu. Zmarł 12 marca 1952 roku.

Tekst: Robert Czub Foto: archiwum TMGF w Gostyniu

wróć