nasze wydawnictwa

Ks. Kozierowski Stanisław, Dzieje Gostynia w średnich wiekach, Gostyń 2007

W 2007 roku staraniem Muzeum w Gostyniu, Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary i Urzędu Miejskiego w Gostyniu ukazała się książka ks. Stanisława Kozierowskiego „Dzieje Gostynia w średnich wiekach”. Jest to reprint wydanego w 1913 roku wystąpienia autora na posiedzeniu gostyńskiego Koła Obywatelskiego.W obecnej publikacji zachowano ówczesną pisownię, styl i nazewnictwo. Pozostawiono również wstęp proboszcza farnego, ks. Emila Jackowskiego. Publikacja ta stanowi cenne źródło poznania najdawniejszych dziejów Gostynia. Korzystali z niej zarówno Paweł Teodor Schulz przy pisaniu Dziejów miasta Gostynia w zarysie oraz Jacek Leśny – autor rozdziału „ Najdawniejsza przeszłość” w monografii „ Dzieje ziemi gostyńskiej”. Dodatkowo zamieszczono krótką notkę biograficzną księdza Stanisława Kozierowskiego wraz z fotografią.


W obecnej publikacji zachowano ówczesną pisownię, styl i nazewnictwo. Pozostawiono również wstęp proboszcza farnego, ks. Emila Jackowskiego. Publikacja ta stanowi cenne źródło poznania najdawniejszych dziejów Gostynia. Korzystali z niej zarówno Paweł Teodor Schulz przy pisaniu Dziejów miasta Gostynia w zarysie oraz Jacek Leśny – autor rozdziału „ Najdawniejsza przeszłość” w monografii „ Dzieje ziemi gostyńskiej”. Dodatkowo zamieszczono krótką notkę biograficzną księdza Stanisława Kozierowskiego wraz z fotografią.

wróć