nasze wydawnictwa

Kalendarz na rok 2012.

Staraniem Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary i gostyńskiego Oddziału Civitas Christiana wyszedł kalendarz zatytułowany "Obrazy gostyńskiej fary". Jest on kontynuacją cyklu wydawnictw, mających promować naszą średniowieczną świątynię. Tegoroczny kalendarz zdobi 12 dzieł sztuki, które na co dzień znajdują się w kościele. Można teraz z bliska przyjrzeć się obrazom znajdującym się w ołtarzu głównym i bocznych, a także wiszącym na wysokości w prezbiterium i nawach bocznych. W kalendarzu znalazły się też niezwykle ciekawe predelle z XVI wieku – przedstawiająca męczeństwo św. Wawrzyńca i prezentująca drzewo genealogiczne Jezusa. Zamieszczony jest też jedyny w zbiorach farnych portret trumienny z 2. połowy XVII wieku. Na okładce kalendarza widnieje rysunek Agnieszki  Rosy, uczennicy Szkoły Podstawowej nr 5 w Gostyniu, która wygrała konkurs plastyczny „Rysujemy Gostyńską Farę”.


Na ostatnich dwóch stronach kalendarza znaleźć można krótkie notki o działalności Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary i miejscowego Oddziału Civitas Christiana oraz dane biograficzne patronki kościoła farnego – św. Małgorzaty. Na odwrocie strony tytułowej znajdzie Czytelnik rozkład Mszy Świętych w farze, a także godziny czynności biura parafialnego.
Projekt graficzny kalendarza wykonali Maciej Gaszek i Mariusz Sobecki. Fotografie dzieł sztuki są autorstwa pracowników firmy NETBOX oraz Macieja Gaszka i Mariusza Sobeckiego. W pracach przygotowawczych i redakcyjnych czynnie uczestniczyli: ksiądz prałat Artur Przybył, Zdzisław Kamiński, Andrzej Smektała i Robert Czub. Druk wykonała Drukarnia REAL z Gostyniu.
Kalendarz Obrazy gostyńskiej fary na 2012 roku można nabywać w cenie 8,00 zł w sklepie z dewocjonaliami przy ul. Kościelnej, w siedzibie Muzeum w Gostyniu oraz u członków Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary. Dochód ze sprzedaży ma wzorem lat ubiegłych zasilić budżet przeznaczony na renowację kolejnych dzieł sztuki kościoła farnego.

Info: Robert Czub

wróć