nasza działalność

Zabytkowa konsola – dar dla kościoła farnego

W końcu roku 2013 członkowie Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary pozyskali dla kościoła św. Małgorzaty zabytkową konsolę – podstawę pod rzeźbę. Jest ona darem Romana Nawrota z Wziąchowa, zajmującego się na co dzień renowacją zabytkowych mebli, wykonywaniem replik i tym podobnych rzeczy. W opinii pracowników zajmujących się konserwacją zabytków przy Muzeum Archidiecezjalnym w Poznaniu, konsola pochodzi z przełomu XVII i XVIII wieku. Była jednak w bardzo złym stanie. Zachodziła zatem konieczność przeprowadzenia renowacji. Podjęli się jej Zdzisław Kamiński i Andrzej Hodowany z Gostynia. Prace prowadzono w oparciu o wskazania otrzymane od konserwatorów.


W pierwszej kolejności dokonano rozbiórki konsoli, w celu usunięcia wewnętrznych zniszczonych części przez drewnojady (kołatek, spuszczel). Po ich likwidacji, poszczególne elementy nasycono środkami chemicznymi, by wytruć ewentualne aktywne jeszcze szkodni. Po uzyskaniu starego drewna dębowego od Romana Nawrota, prace stolarsko-snycerskie przeprowadził Andrzej Hodowany. Do przywrócenia jej pełnej świetności pozostały teraz prace wykończeniowe, polegające na podbarwieniu nowych wstawek i nałożenie wosku. Przeprowadzi je w najbliższym czasie zakład Romana Nawrota. Z końcem pierwszego kwartału 2014 roku, zakonserwowana i odnowiona konsola zostanie przekazana ks. Krzysztofowi Młynarczykowi – proboszczowi gostyńskiej fary. Pozyskanie konsoli, jak wszelkie prace nad przywróceniem świetności odbyły się nieodpłatnie.

 

Info: Zdzisław Kamiński   Foto: Andrzej Hodowany, Maciej Gaszek

 

wróć