nasza działalność

Wyniki badań georadarowych (film+zdjęcia)

Dzisiaj w gostyńskim Muzeum, podczas spotkania członków i sympatyków Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary podsumowano wyniki badań georadarowych. Gośćmi spotkania byli: burmistrz Gostynia Jerzy Kulak i Bogdan Walkiewicz – kierownik Działu Ochrony Zabytków Archeologicznych Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, który prowadzi prace archeologiczne na Górze Zamkowej. Dr Adam Szynkiewicz, właściciel firmy „Kart-Geo" z Wrocławia, która wykonała badania, przedstawił zebranym swoje spostrzeżenia po pracach, które wykonano 5 kwietnia bieżącego roku. Materiał filmowy ze spotkania można obejrzeć na www.telewizjagostyn.pl.


Prace badawcze zostały dofinansowane z pieniędzy Gminy Gostyń, pozyskanych w ramach małego grantu oraz ze środków własnych Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary.

Info/Foto: Maciej Gaszek     Materiał filmowy: www.telewizjagostyn.pl

 

wróć