nasza działalność

Wizerunek Św. Franciszka z Asyżu oraz drewniana rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem

Obraz z XVII wieku przedstawiający św. Franciszka z Asyżu a także rzeźbę późnogotycką Matki Boskiej z Dzieciątkiem datowaną przez historyków sztuki na 1510 rok odrestaurowano. Renowacji dokonano w Poznaniu, prace wykonano w Pracowni Konserwacji Dzieł Sztuki pana Ryszarda Gulczyńskiego.


Obraz św. Franciszka z Asyżu ma wymiary 65,5 X 52cm.Jest to szkoła malarstwa hiszpańskiego, ale autor nie jest znany. Jest to dzieło wykonane technika olejna na płótnie. Dzieło prawdopodobnie było już w przeszłości dwukrotnie poddawane renowacji. W pracowni pana Gulczyńskiego nabrało dawnej, pierwotnej świetności, zdjęto zabrudzony werniks oraz podklejone płótno, dzięki czemu zlikwidowano pofałdowania obrazu. Renowacji poddano ramę i podramek. Dzieło przedstawia obraz św. Franciszka  w trzech czwartych, który wpatrzony jest w niewielka rzeźbę  Chrystusa  Ukrzyżowanego.

Natomiast rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem ma wysokość  61 cm. W czasie prac konserwatorskich zdjęto dotychczasową polichromię i podkłady. Nie natrafiono jednak na pierwotne polichromię, które najprawdopodobniej zostały usunięte podczas prac  konserwatorskich w XIX i XX wieku. Zostały uzupełnione ubytki drewna, położono nowa polichromię. Rzeźba jest polichromowana i metalizowana. Autor rzeźby nie jest znany.

Koszt tych renowacji wyniósł ponad 22 tys. złotych .Finansowanie zostało zrealizowane dzięki pomocy samorządów gminnego  i wojewódzkiego, parafii św. Małgorzaty w Gostyniu. Inicjatorem powyższego zadania a także finansowaniu zajęło się Towarzystwo Miłośników Gostyńskiej Fary.

Serdecznie dziękujemy także za pomoc i organizację publicznej prezentacji Agencji Ochrony   „Hunters”, Dyrekcji Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu oraz panu Ludwikowi Orłowskiemu i Zenonowi Skołozdrzychowi.

wróć