nasza działalność

Renowacja nastawy ołtarza z obrazem „Jezu ufam Tobie”

20 grudnia 2013 roku odbył się odbiór prac konserwatorskich nastawy ołtarza z obrazem „Jezu ufam Tobie”. Renowację wykonał Zakład Malarski i Konserwacja Naprawa Przedmiotów Zabytkowych i Artystycznych w Osiecznej. Odbioru konserwatorskiego dokonała mgr Małgorzata Mikołajczak – kierownik leszczyńskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu w obecności ks. Krzysztofa Młynarczyka – proboszcza parafii pw. św. Małgorzaty w Gostyniu i Zdzisława Kamińskiego – prezesa Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary.


Zdjęcie nastawy pozwoliło na przeprowadzenie właściwej oceny stanu zachowania. W pierwszym etapie wykonano odkrywki, które pozwoliły na dokładną ocenę zniszczeń nastawy ołtarza. Następnie oczyszczono całą powierzchnię z kurzu i brudu oraz usunięto wtórne warstwy malarskie i pozłocenia. Wykonano zabieg dezynfekcji i dezynsekcji poprzez nasączenie środkami przeciwgrzybowymi i przeciw drewnojadom. Dalej przeprowadzono utwardzenie spróchniałego drewna środkami chemicznymi. Uzupełniono ubytki drewna, elementy snycerskie. Wzmocniono też konstrukcję. Otwory po żerujących owadach zostały wypełnione kitem i masą kredowo-trocinową z klejem. Na koniec zrekonstruowano polichromię w miejscach uszkodzeń i ubytków według kolorystyki pierwotnej. Dotychczasowe „złocenia” szlagmetalem (folia metalowa imitująca złoto) zastąpiono płatkami złota dukatowego.
Podczas prac konserwatorskich odkryto, że nastawa ołtarza przechodziła co najmniej trzy kolejne renowacje. Ustalono to na podstawie zdejmowanych kolejnych warstw malarskich. Analiza zachowanych zaś zdjęć archiwalnych, potwierdziła wcześniejsze przypuszczenia, że wystrój ołtarza na przestrzeni wieków ulegał zmianom. Kolumny, uszaki (rzeźbione dekoracje po bokach kolumn), rzeźba anioła pochodzą z innych rozebranych w latach 1901-1906 ołtarzy. W tym czasie zmieniono także ustawienie rzeźb Matki Boskiej i św. Jana – stojących na gzymsie. Pierwotnie były umieszczone bliżej wnętrza, później je odsunięto na zewnątrz. Postać Boga Ojca pochodzi także z innego, rozebranego ołtarza.
Z zachowanych przekazów źródłowych wiemy, że ołtarz ten pochodzi z początku XVII wieku. Erygowano go 9 marca 1635 roku, a fundatorem był szlachcic Marcin Gliński.

 

Tekst: Zdzisław Kamiński

Foto: Zakład Malarski i Konserwacja Naprawa Przedmiotów Zabytkowych i Artystycznych,                  Maciej Gaszek

 

wróć