nasza działalność

Prezentacja historyczna na temat Góry Zamkowej

6 marca 2014 roku w gostyńskim kinie „Pod Kopułą” zaprezentowano mieszkańcom Gostynia i okolic aktualny stan wiedzy na temat Góry Zamkowej. Odbyło się to podczas prezentacji historycznej „Góra Zamkowa dawniej i dziś” przygotowanej przez Towarzystwo Miłośników Gostyńskiej Fary, Muzeum w Gostyniu i portal internetowy www.gaso-gostyn.pl przy współpracy GOK „Hutnik”. W programie spotkania znalazły się referaty: Bogdana Walkiewicza, kierownika Działu Ochrony Zabytków Archeologicznych Muzeum Archeologicznego w Poznaniu poświęcony pracom archeologicznym na Górze Zamkowej w latach 2012-2013, Zdzisława Kamińskiego – prezesa Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary na temat pierwszego pomnika na Górze Zamkowej oraz prezentacje i omówienia dotąd niepublikowanych map i planów z czasów niemieckiej okupacji w wykonaniu Adama Kajczyka i Macieja Gaszka.


Patronat medialny nad imprezą, którą prowadził Tomasz Barton, sprawowali: Gostyń24.pl „Reporter Leszczyński”, Gazeta „ABC”, Radio „Elka”, „Nowa Telewizja Gostyń”. Kino wypełniło się do ostatniego miejsca.

Bogdan Walkiewicz, archeolog prowadzący badania na Górze Zamkowej, przedstawił owoce swojej dwuletniej pracy. Zaprezentował serię zdjęć wykonanych podczas wykopalisk oraz fotografie wydobytej z ziemi ceramiki. W sposób przekonywujący udowodnił, że najstarsze odkryte warstwy pochodzą z przełomu XIII i XIV wieku, czyli okresu lokacyjnego. Świadczy o tym m.in. duża ilość ceramiki.
Drugim prelegentem był Zdzisław Kamiński, który przy okazji poszukiwań informacji o gostyńskiej farze, natrafił na materiały dotyczące istniejącego na Górze Zamkowej do 1940 roku pomnika założyciela i pierwszego właściciela miasta Mikołaja Przedpełkowica herbu Łodzia. Tę monumentalną budowlę postawiono z inicjatywy ówczesnego proboszcza fary ks. Emila Jackowskiego, prawdopodobnie w 1905 roku. Dziś po pomniku zniszczonym przez Niemców pozostało tylko popiersie Pana Jezusa, wykonane według obrazu „Wieczerza Pańska” mistrza włoskiego Leonardo da Vinci, znajdujące się obecnie w kościele pw. św. Małgorzaty w Gostyniu.
Ostatni referat „Mapy i plany rewitalizacji Gostynia z czasów okupacji niemieckiej” przedstawili Adam Kajczyk i Maciej Gaszek. Podczas jednej z wizyt w Archiwum Państwowym w Lesznie odnaleźli teczkę z planami zmian na terenie Gostynia, jakie zamierzano przeprowadzić w latach 1942-1943. Niektóre z nich zostały zrealizowane, m.in. budowa schronu przeciwlotniczego u podnóża Góry Zamkowej. Większość jednak pozostała wyłącznie w sferze zamierzeń.

Info: Robert Czub

Foto: Anna Szymańska, Maciej Kretkowski, Karol Kasperski

 

wróć