galeria

Fara rozświetlona tęczą.

Foto: Wiesław Leśniak


wróć