artykuły

Figura Matki Boskiej Niepokalanej.

Na wprost kruchty kościoła farnego p.w. św. Małgorzaty w Gostyniu ustawiona jest rzeźba Matki Boskiej Niepokalanej, wykonana z włoskiego marmuru. Niemal wszystkim parafianom wydaje się, że stoi ona tam od zawsze. Jej czas powstania określany jest przypuszczalnie na XIX stulecie.

więcej...

Kaplica św. Anny - " perełka " gostyńskiej fary.

Święta Anna była matką Najświętszej Maryi Panny i zarazem babką Jezusa. Tak naprawdę nie wiemy, jak miała na imię, gdyż ewangelie na ten temat milczą. Jedyne wiadomości o Niej czerpiemy z apokryfów : Ewangelii Jakuba, Ewangelii Pseudo-Mateusza, Księgi Narodzenia Maryji i przekazów ustnych. Są one jednak bardzo skąpe. Według nich św. Anna wraz z św. Joachimem mieszkała w Betlejem. Imię Anna pochodzi z języka hebrajskiego „hanach”, co znaczy „łaska”. Matką została w późnym wieku, kiedy to modlitwami uprosiła sobie macierzyństwo. Po śmierci pierwszego męża (św. Joachima), św. Anna dwukrotnie wyszła za mąż i urodziła jeszcze Salomeę i Marię Kleofasową.

więcej...

Kościół farny pod wezwaniem św. Małgorzaty w Gostyniu

Miasto Gostyń zostało założone od podstaw na tzw. nowiźnie, czyli na niezamieszkałym wcześniej miejscu. Teren ten ograniczała z jednej strony rzeka Kania, a od zachodu trakt drożny Wrocław-Poznań. Miasto otrzymało bardzo regularny układ ulic. Było przez cały czas ośrodkiem średniozamożnym i nieobwarowanym murami. Przywilej lokacyjny miasta, oparty na prawie magdeburskim, wystawił w 1278 roku dla Mikołaja Przedpełkowica z rodu Łodziów, książę wielkopolski Przemysł II, późniejszy król Polski. Była to pierwsza udana prywatna lokacja miejska w Wielkopolsce. Wcześniej zakładaniem ośrodków miejskich, ze względu na znaczne koszty i długi czas oczekiwania na zwrot zainwestowanych sum, trudnili się wyłącznie książęta lub duchowieństwo. Dokument został spisany po łacinie, na pergaminie, przez nadwornego pisarza Tylona.

więcej...

Średniowieczna wentylacja przeciwwilgociowa w murach fary

Gostyńska fara kryje w sobie jeszcze wiele tajemnic. Jestem przekonany, że niejedną niezwykłą. Jedną z nich, którą udało mi się rozwikłać, chcę się podzielić z czytelnikami. Kościół farny w Gostyniu w XV i XVI wieku został rozbudowany do obecnej wielkości. Budowano go zapewne według jakichś planów, które niestety, nie zachowały się.

więcej...

Rzeźby gostyńskiej fary

Przed kilkoma laty w artykule pt. „Czy wszystko zostało bezpowrotnie stracone?" pisałem między innymi o rzeźbach, które znajdowały się w gostyńskiej Farze do 1901 roku. W tym to roku ówczesny proboszcz ks. Emil Jackowski rozpoczął wielki kapitalny remont kościoła. Jest faktem, że uratował wówczas świątynię od kompletnej ruiny, ale jest też prawdą, że w czasie jego trwania wiele cennych zabytków ruchomych zostało zniszczonych lub rozproszonych.

więcej...

Obraz w kościele farnym

Wiosną tego roku, przeglądając kolekcję i albumy filatelistyczne jednego z moich przyjaciół natrafiłam na znaczek poczty z Saary, nad którym zatrzymałam się dłużej niż nad innymi.Zauważyłam bowiem, że jest to fragment obrazu Madonny z Dzieciątkiem, wiszącego na północnej ścianie prezbiterium Gostyńskiej Fary, o którym do niedawna mówiło się, że przedstawia jedną z rodzin będących jej fundatorami.

więcej...

Co zdarzyło się 12 sierpnia 1682 roku?

W świadomości nie tylko mieszkańców Gostynia istnieje pogląd i przekonanie, że w XVII wieku miejscowa fara spłonęła. Jak mocno ten „fakt” jest zakorzeniony w pamięci gostynian świadczyć mogą różnego rodzaju opracowania i artykuły prasowe, ukazujące się przez całe XX stulecie. To wydarzenie uwiecznił nawet Wacław Boratyński na akwareli pt. „Pożar fary Gostyńskiej w XVII w.”. Jej reprodukcję zamieszczono nawet w monografii „Dzieje ziemi gostyńskiej”, wydanej w roku 1979.

więcej...