artykuły

Gazety z początku XX wieku.

Źródłem ukazującym najstarszą gostyńską budowlę, kościół pw. św. Małgorzaty w Gostyniu, są najczęściej zdjęcia, ryciny i obrazy. Żmudne, nieraz wielomiesięczne poszukiwania dają efekty, czego przykładem są czasopisma i gazety z zasobów Muzeum w Gostyniu, w których można napotkać ryciny z widokiem kościoła farnego. Pierwszym czasopismem jest „Kronika Gostyńska” z 1 maja 1939 roku, na okładce której widnieje kościół farny, a autorem tego rysunku jest Bogdan Mrozek.


Kolejna gazetka to „Tygodnik Kościelny” z 24 października 1915 roku, który zawsze na stronie tytułowej zamieszczał wizerunek fary. Następna to „Wiadomości Parafialne” z 1932, gdzie autor rycin Władysław Kołomłocki, przedstawia kościół jak przypuszczalnie mógł wyglądać w 1540 roku i jego wygląd z ówczesnych czasów , czyli z roku 1930, a także Pomnik Serca Jezusowego z gostyńskiego rynku. W czasie drugiej wojny światowej na terenie Gostynia była wydawana niemiecka gazeta „Gostinger Heimatbrief”. Było to czasopismo wydawane przez miejscowy oddział NSDAP (niem. Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) - Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotników. Partia ta, zwana potocznie nazistowską, sprawowała totalitarną władzę w III Rzeszy na czele z Adolfem Hitlerem, którego słowa zamieszczono pod ryciną: „Przetrwamy ten czas i wygramy tę wojnę”. Wszystkie czasopisma pochodzą z archiwum Muzeum Gostyniu.


Tekst: Maciej Gaszek

wróć