artykuły

„Łan” – miesięcznik młodzieży gimnazjalnej w Gostyniu w 1935 roku o Gostyniu i farze.

„Łan” to czasopismo, które w okresie międzywojennym wydawała młodzież z gostyńskiego gimnazjum. W 1935 roku, kolejny numer tego czasopisma (NR 2/3 Paźdz.-Listopad 1935 , Rok. VI.) zachęcał do odwiedzania Gostynia. Jest w nim zawarty plan zwiedzania miasta, który ze szczegółami opisuje napotykane ciekawe miejsca w Gostyniu. Autorką, opisującą i zachęcającą do odwiedzenia miasta, była Krystyna Kołomłocka – uczennica ówczesnej klasy III gimnazjum. Okładkę czasopisma zaprojektował prof. Władysław Kołomłocki. Używając nazewnictwa z tamtych czasów czasopismo to: „Tłoczono w „Drukarni Leszczyńskiej” (Głos Leszczyński) Spółdz. z ogr. Odp. W Lesznie”.


W swoim felietonie pisze: „… na środku rynku Pomnik Serca Jezusowego proj. arch. L. Michałowskiego, ufundowany staraniem Ks. Szreybrowskiego w r. 1930 – Ul. Kościelną dochodzimy do Fary, najstarszego pomnika w mieście. Gotyk nadwiślański (wieża), późniejsze dobudówki neogotyckie i barokowe. Początek budowy XIV wiek. W w. XVI zbudowano Kaplicę św. Anny. W niej gotycka rzeźba drewniana św. Anny Samotrzeciej. W XVII w. po pożarze (odtąd ścięta wieża) odbudowano kościół wewnątrz w baroku. Odnowione w r. 1901 wnętrze przez Sławskiego (nieudałe) posiada ołtarze, ambonę, organy, ławki i konfesjonały barokowe, pochodzące z XVIII wieku. Całość b. ciekawa. Dokoła fary dawny cmentarz”. Dalej autorka wspomina także, że obok fary „….stoi ładna plebanja, a za nią budujący się Dom Parafjalny”.
Roczna prenumerata tego czasopisma w latach 30-tych ubiegłego wieku wynosiła 4 zł, a hasło reklamowe brzmiało: „Dla uczni i miłośników młodzieży jedynie ŁAN”. Opiekunem pisma był wtedy prof. P. Szulc, a redaktorem Stanisław Ślusarek - uczeń kl. VIII.
Jak widać z powyższych cytatów, już wtedy, bo w roku 1935 roku miała miejsce promocja miasta Gostynia i kościoła farnego .
Opracowano na podstawie materiałów z Muzeum w Gostyniu.

Tekst : Maciej Gaszek

wróć