aktualności

2016-04-09 20:53

Zebranie

Na ostatnim zebraniu TMGF przybyłe osoby mogły się zapoznać z protokołem odbioru prac konserwatorskich dotyczących zwieńczenia ołtarza bocznego – lewego. Został również wystawiony rachunek za te pracy w wysokości 38 161,00 zł. Odnowienia ołtarza dokonał Zakład Malarski i Konserwacji, Naprawy Przedmiotów Zabytkowych i Artystycznych Daniela Nowackiego z Osiecznej. Decyzją ks. proboszcza następnych zadań restauracyjnych podejmie się firma z Torunia, ale już w cyklu 5 letnim. 


W pierwszej kolejności renowacji zostanie poddany obraz, następnie kolejne części ołtarza. Prawdopodobnie nastąpi to w październiku. Zmiana wykonawcy została podyktowana tańszą ofertą.  Poza tym będą prowadzone prace na wieży, przede wszystkim zostaną przymocowane metalowe drabiny. Przedostatnie, wyjazdowe spotkanie członków naszego Towarzystwa odbyło się  w Poznaniu w Archiwum Archidiecezjalnym. W spotkaniu nie mogły uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby, dlatego też osoby, które były w Archiwum podzieliły się swoimi bardzo pozytywnymi wrażeniami. Być może w przyszłości, raz w roku będą miały miejsce wyjazdy do innych archiwów, np. Kórnika, czy Gniezna.  Na spotkanie nie przybył prezes TMGF, ale Robert Czub otrzymał przygotowany przez Zdzisława Kamińskiego opracowanie działalności Towarzystwa na przestrzeni 10 lat. W tym roku będziemy obchodzić jubileusz powołania Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary. Od pewnego już czasu trwają przygotowania do uroczystości. Planowana jest między innymi kolejna wystawa. Ponadto zlecono wykonanie portretu ks. Mędlewskiego. Wielu osobom znane są portrety księży, znajdujące się w Domu Katolickim. Są wśród nich podobizny kilkunastu proboszczów z końca XIX i XX wieku. Nie ma właśnie obrazu ks. Mędlewskiego.   Dokładny termin następnego spotkania nie został jeszcze doprecyzowany. Liczymy na przyjazd ks. Rybackiego – kustosza Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu. Prawdopodobnie będzie to przedostatni lub ostatni piątek tego miesiąca. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby.

Info: Lucyna Lisiecka   Foto: Adam Kajczyk

wróć