aktualności

2014-12-03 15:09

Zakończenie renowacji ołtarza

Głównym punktem spotkania listopadowego było omówienie zakończonej renowacji ołtarza „Jezu ufam Tobie”, zapisanego w księgach konserwatorów pod nazwą ołtarz św. Krzyża. Towarzystwo Miłośników Gostyńskiej Fary na prace konserwatorskie tego działa sztuki przekazało łącznie ponad 50 000 zł, uzyskanych głównie od darczyńców chcących przekazać swój 1 %. Przed spotkaniem członkowie Towarzystwa byli w kościele farnym i podziwiali ostateczny efekt.


Gościem spotkania w dniu 28 listopada 2014 roku miał być ks. Rafał Rybacki – kustosz Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu. Niestety, z przyczyn zdrowotnych nie mógł dotrzeć do Gostynia. Nadesłał jednak nowe tłumaczenia dokumentów dotyczących kościoła pw. św. Małgorzaty. Efekty jego prac zaprezentował Robert Czub. Ks. Rafał Rybacki przetłumaczył z języka łacińskiego fragment akt wizytacyjnych (AV 16) z 1667 roku, który opisuje wygląd ołtarzy w kaplicy św. Anny. Nadesłał też poprawione tłumaczenie dokumentu dotyczącego dóbr we wsi Bukownica z 1310 roku, gdzie po raz pierwszy w źródłach pisanych pojawia się imię pierwszego proboszcza gostyńskiej fary, Przecława.

Kolejne zebranie Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary będzie spotkaniem opłatkowym, które odbędzie się w piątek, 19 grudnia o godz. 18.30.

Info: Robert Czub    Foto: Maciej Gaszek

 

wróć