aktualności

2016-03-01 15:33

Wyjazdowe spotkanie

W środę 24 lutego w niecodziennej scenerii miało miejsce comiesięczne zebranie TMGF. Kilkunastu członków Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary, na zaproszenie ks. Rafała Rybackiego, udało się do Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu. Nasz gospodarz pokrótce opowiedział o historii archiwum i jego zbiorach, a następnie pokazał kilkanaście dokumentów - w tym zarówno najstarsze pismo, gdzie wystąpiła nazwa naszego grodu, jak i jedno z najnowszych, dotyczące ofiarowania papieskiej Złotej Róży dla Sanktuarium Maryjnego na Św. Górze.


Obecne osoby miały okazję poznania starych, ale już po zabiegach konserwacyjnych dokumentów. Była też okazja obejrzenia kilku dokumentów kościelnych - bulli i brewe, jak i świeckich m.in. dokumentów zawierających podpisy kilku królów polskich, pisma cara Aleksandra I, czy też listu autora trylogii -  Henryka Sienkiewicza. Trwają prace konserwatorskie archiwaliów i systematycznie  poddawane są one digitalizacji. W ten sposób poszerza się grono osób, które ma dostęp do dokumentów. Archiwum udostępnia zgromadzone zasoby, ale tylko w obrębie swojej siedziby. Wszyscy byliśmy pod wrażeniem wiedzy ks. Rybackiego, dotyczącej nie tylko przedstawianych dokumentów, ale i historii ich autorów i kontekstów w jakich powstawały. Pragniemy wyrazić nasze podziękowanie dyrektorowi księdzu Romanowi Dworackiemu za możliwość przyjazdu do Archiwum i kustoszowi księdzu Rafałowi Rybackiemu, który się nami zaopiekował podczas pobytu w Archiwum. Przy okazji kilka osób wykorzystało czas na wizytę w Muzeum Archidiecezjalnym lub w Rezerwacie Archeologicznym Genius Loci.

Info: Lucyna Lisiecka   Foto: Adam Kajczyk

wróć