aktualności

2017-07-11 18:34

Wyjazd kulturowy do Zamku Piastowskiego w Legnicy

Gostyński Ośrodek Kultury „Hutnik” jako realizator projektu „Day ut ia pobrusa a ti poziwai”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura Dostępna”, wraz z partnerem społecznym Towarzystwem Miłośników Gostyńskiej Fary, zapraszają na wyjazd kulturowy, którego celem będzie Zamek Piastowski w Legnicy.


Zamek Piastowski w Legnicy to przypuszczalnie najstarsza murowana budowla rezydencjonalno-obronna na ziemiach polskich. Wzniesiony został na przełomie XII i XIII wieku przez księcia Henryka Brodatego. Na ówczesną budowlę składało się okazałe palatium, wieże i kaplica. Założenie zdradza podobieństwa formalne do rezydencji Fryderyka Barbarossy w Egerze. Na szczególną uwagę w zamku zasługują relikty datowanej na I poł XIII wieku kaplicy romańskiej p.w. św. Benedykta i św. Wawrzyńca. Celem wyjazdu jest uświadomienie uczestnikom olbrzymiej rangi Legnicy w dziedzictwie piastowskim, a tym samym w naszej kulturze narodowej. Poznanie najstarszego polskiego zamku, architektury i sztuki romańskiej, a także kontekstu wydarzeń z 1241 r. jest kluczowe dla zrozumienia, że ówczesny Śląsk był najlepiej rozwiniętą gospodarczo i kulturalnie dzielnicą Polski, a działalność Henryka Brodatego i Henryka Pobożnego była wiodąca na polu jednoczenia ziem polskich. 
Wyjazd odbędzie się w sobotę 29 lipca 2017 r. Uczestnictwo jest nieodpłatne. Zapisy przyjmowane są w Towarzystwie Miłośników Gostyńskiej Fary, a także w sekretariacie GOK „Hutnik” tel. 65 572 7990 
Działanie odbywa się w ramach projektu „Day ut ia pobrusa a ti poziwai”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura Dostępna”. Zadanie składa się ze spotkań animacyjnych i wyjazdów do miejsc ważnych dla kultury narodowej, znajdujących się na terenie historycznego Śląska, których celem jest wykazanie polskiego charakteru działalności książąt piastowskich. Szczegóły na www.gok.gostyn.pl., a także na www.facebook.com/dayutiapobrusa.

wróć