aktualności

2018-02-18 08:17

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Zarząd Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się w piątek, 23 lutego 2018 roku o godz. 18.30 w sali konferencyjnej Muzeum w Gostyniu, ul. Kościelna 5. Drugi termin zebrania wyznacza się na godz. 19.00.


Porządek obrad:
 
 1.Otwarcie zebrania 

 2.Stwierdzenie prawomocności obrad 

 3.Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania 

 4.Sprawozdanie Zarządu z działalności Towarzystwa 

 5.Sprawozdanie finansowe Towarzystwa 

 6.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 

 7.Dyskusja 

 8.Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi 

 9.Wybór nowych władz Towarzystwa

10.Zmiany w Statucie

11.Propozycje działań Towarzystwa na lata 2018-2022 

12.Wolne głosy i wnioski

13.Zakończenie obrad

Info: Robert Czub - wiceprezes TMGF

wróć