aktualności

2019-10-04 17:39

Tradycji stało się zadość

Tradycji stało się zadość i w ostatni piątek miesiąca września odbyło się spotkanie TMGF. Prezes nawiązał kontakt z fachowcami, którzy wykonywali badania dendrochronologiczne w kościele w Domachowie. Zaoferowali oni swoje usługi w wykonaniu podobnych badań próbek drewna pochodzących z naszego kościoła. Dzięki temu będziemy mogli dowiedzieć się kiedy powstała więźba konstrukcji  dachowej. Dendrochronologia to naukowa metoda datowania zjawisk przyrodniczych, zabytków i znalezisk archeologicznych zawierających drewno.


Polega ona na analizie wzoru przyrostów rocznych (słojów) drzew i określeniu wieku z próbek drewna z dokładnością nawet do roku. Metoda została opracowana w latach 20. XX wieku w Ameryce. Specyfika warunków klimatycznych kolejnych lat, wpływa na przyrosty słojów tworzących sekwencje o zróżnicowanych grubościach. Zebrane z wielu lat i wielu drzew próbki z danego regionu wykazują wspólny schemat układu słojów. Poprzez zestawianie ze sobą kolejnych, coraz starszych próbek, tworzone są skale dendrochronologiczne dla poszczególnych gatunków drzew i regionów geograficznych. Punktem wyjścia są drzewa nadal rosnące, z których pobiera się próbki, stąd szczególne znaczenie drzew długowiecznych, takich jak dąb w Europie, następnie pobiera się próbki z belek konstrukcyjnych z budynków o znanej dacie wzniesienia, np. z kościołów średniowiecznych, itd., aż do próbek drewna archeologicznego. Wiek znalezisk ustala się przez porównywanie układu słojów badanej próbki do skali dendrochronologicznej. Dla epoki średniowiecza i epok wcześniejszych dendrochronologia jest aktualnie najprecyzyjniejszą metodą datowania i powszechnie stosowaną w archeologii. 

Z toruńskiej pracowni konserwatorskiej Towarzystwo otrzymało informacje na temat postępów prac renowacyjnych rzeźby św. Małgorzaty. Jak zostaliśmy poinformowani udało się odtworzyć głowę rzeźby, która w dużej części została zniszczona w czasie okupacji, a po wojnie prowizorycznie tylko odtworzona i uzupełniona betonem. 

Podjęto decyzję o przygotowania do wydania folderu informacyjnego o naszym kościele w języku polskim.

Zapraszamy na następne spotkanie.

Info: Lucyna Lisiecka   Foto: Robert Czub

 

wróć