aktualności

2011-07-26 16:55

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW GOSTYŃSKIEJ FARY.

SPRAWOZDANIE   Z DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW GOSTYŃSKIEJ FARY   od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku . 

Zgodnie ze Statutem Towarzystwa członkowie spotykali się na comiesięcznych zebraniach. Omawiano na nich aktualne tematy dotyczące działania organizacji, jak i będące głównym celem stowarzyszenia.


W pierwszym kwartale 2010 roku członkowie Towarzystwa przygotowywali niezbędne dokumenty do uzyskania statusu organizacji pożytku publicznej. Cel ten osiągnięto w kwietniu 2010 roku. Jednocześnie podjęto decyzję, że pozyskane w ten sposób środki finansowe zostaną spożytkowane na badania kościoła, konserwację zabytków ruchomych lub promocję świątyni jako atrakcji turystycznej.
W roku sprawozdawczym członkowie Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary pomagali proboszczowi farnemu w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych o środki finansowe na konserwację obrazu „Madonna burmistrza Meyera” Hansa Holbeina Młodszego. Próbowano pozyskać pieniądze ze środków Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu. Oba wnioski ostatecznie nie uzyskały akceptacji.
W czerwcu 2010 roku ukazał się album Gostyńska Fara. Kościół pod wezwaniem św. Małgorzaty, wydany przez firmę Netbox. To pierwsza publikacja poświęcona tej gostyńskiej świątyni. Wydawnictwo słowem wstępnym opatrzył ks. kan. Artur Przybył. Krótki rys historyczny średniowiecznej świątyni opracowali Zdzisław Kamiński i Robert Czub. Członkowie Towarzystwa prowadzili też dystrybucję albumu.
W sierpniu 2010 roku członkowie Towarzystwa spotkali się z nowym proboszczem parafii św. Małgorzaty ks. Krzysztofem Młynarczykiem. Ustalono zasady współpracy przy promocji turystycznej średniowiecznej świątyni.
W jedną z sobót sierpnia zorganizowano dla członków Towarzystwa wycieczkę do opactwa benedyktynów w Lubiniu. Z historią świątyni, klasztoru i zakonu benedyktynów zapoznał przybyłych o. Jan Bereza OSB. 
Towarzystwo Miłośników Gostyńskiej Fary we współpracy z miejscowym Oddziałem Civitas Christiana przygotowało i wydało kalendarz parafialny na rok 2011. Znalazły się w nim rzeźby, które są własnością kościoła farnego oraz te, które obecnie przechowywane są w Muzeum Archidiecezjalnym w Poznaniu. Jednocześnie członkowie Towarzystwa prowadzili poszukiwania kolejnych rzeźb farnych w zasobach poznańskiego Muzeum, celem zorganizowania ich wystawy w Gostyniu w roku następnym.
W 2010 roku nawiązano kontakt ze specjalistą od konserwacji rzeźb kamiennych i ceramicznych z Torunia. Zaplanowano jego przybycie do Gostynia w następnym roku, by dokonał oceny rzeźby św. Małgorzaty i figury Matki Boskiej Niepokalanej. 
Nawiązano też kontakt z Piotrem Michałowskim – kustoszem Galerii Sztuki Europejskiej w Muzeum Narodowym w Poznaniu w celu zdobycia informacji na temat obrazu „Madonna bur-mistrza Meyera” Hansa Holbeina Młodszego. Planowany jest jego przyjazd do Gostynia w roku 2011.
Prace badawcze były skoncentrowane na poszukiwaniu dokumentów związanych z historią fary i Gostynia. Utrzymywana jest współpraca z ks. Rafałem Rybackim – kustoszem Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, który tłumaczy kolejne akta wizytacyjne z języka łacińskiego od-noszące się do Gostynia i kościoła św. Małgorzaty. Akcję koordynują pracownicy Muzeum w Gostyniu.

W ostatnim kwartale 2010 roku trwały przygotowania do ponownego uruchomienia własnej strony internetowej Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary. Administratorem zgodził się zostać Maciej Gaszek. 
W roku sprawozdawczym udało się zdobyć kilkadziesiąt nieznanych dotąd zdjęć przedstawiających kościół św. Małgorzaty. Zdjęcia pochodzą z lat trzydziestych XX wieku, a udostępnił je Jerzy Góralski.
W 2010 roku członkowie Towarzystwa wielokrotnie pełnili funkcje przewodników i prelegentów dla grup pragnących bliżej poznać historię kościoła farnego p.w. św. Małgorzaty w Gostyniu.

 

                                                         Prezes Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary

                                                                             Zdzisław Kamiński 

wróć