aktualności

2013-04-22 22:02

Spotkanie z ks. Rafałem Rybackim - kustoszem Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu.

W ostatni piątek, tj. 19 kwietnia 2013 r. odbyło się zebranie członków Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary. Na nasze comiesięczne spotkanie tym razem przybył zapowiadany gość, ksiądz Rafał Rybacki, kustosz Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, który zajmuje się między innymi tłumaczeniami najstarszych zachowanych akt wizytacyjnych dotyczących gostyńskiej fary. Tłumaczenia dokumentów z lat 1610 i 1619 są już od dłuższego czasu dostępne w zakładce „Źródła do dziejów fary”, kolejne mamy nadzieję zamieścić wkrótce.


Nasz gość zapoznał nas z niedawno zdigitalizowanymi aktami wizytacyjnymi, dotyczącymi również gostyńskiej fary. Zostały one zeskanowane przed kilkoma miesiącami. Księgi wizytacyjne zostały opracowane już przed II wojną światową przez ks. kanonika Nowackiego, wybitnego znawcę archiwaliów diecezji poznańskiej. Wiele z tych dokumentów niestety zaginęło w wyniku wojennej zawieruchy, niektóre w najlepszym razie znajdują się w innych archiwach. Wersje elektroniczne to zarówno sposób na zachowanie archiwaliów dla przyszłych pokoleń jak i ułatwienie pracy nad źródłami.
Dzięki naszemu gościowi, a za zgodą księdza dyrektora Archiwum Archidiecezjalnego, mieliśmy niecodzienną okazję obejrzeć jeden z eksponatów archiwum, a mianowicie księgę Kurkowego Bractwa Strzeleckiego. Bractwo zostało powołane w Gostyniu w 1666r. z inicjatywy króla Jana Kazimierza, jako zadośćuczynienie, za szkody powstałe w naszym mieście i w okolicach a dokonane przez wojska w wyniku konfliktu króla i hetmana Lubomirskiego. We wstępie księgi zamieszczono dokument Jana Kazimierza zezwalający na powstanie contuberii - „niech się cieszy, korzysta z takich przywilejów, jak i inne bractwa”, dokument znany do tej pory było tylko w części. Księga jest kolejnym cennym źródłem, zawiera m.in. nazwiska członków bractwa.
Następne spotkanie odbędzie się 24 maja 2013r., w przeddzień jubileuszu ks. prałata Artura Przybyła, na który członkowie TMGF również zostali zaproszeni.

Info: Lucyna Lisiecka    Foto: Maciej Gaszek

 

wróć