aktualności

2017-04-04 19:21

Rzeźby przy gostyńskiej farze

W ostatni piątek marca odbyło się spotkanie członków TMGF. Towarzystwo już od pewnego czasu zabiegało o uzyskanie kosztorysu renowacji figur przy kościele farnym - patronki fary św. Małgorzaty i Matki Boskiej. Dzięki zaangażowaniu pana Macieja Nowaka taką ekspertyzę wykonał dr hab. Piotr Niemcewicz z Torunia, który nadzoruje prace konserwatorskie na Świętej Górze.


Przewidywany koszt renowacji samych obu figur w przybliżeniu wyniósłby 14.000 PLN, gdzie św. Małgorzata ponad 4.000 PLN, a Matka Boska około 9.500 PLN.  Również odnowieniu musiałyby zostać poddane podstawy, na których rzeźby się znajdują. Renowacja tych zabytków wymagałaby zastosowania dwóch odmiennych technik ze względu na różne materiały z jakich zostały wykonane. Figurę Matki Boskiej wyrzeźbiono na początku XX w. z włoskiego marmuru z Lassa. Dzisiejszy stan nie oddaje całego piękna ani posągu ani cennego kamienia, przypomina raczej cementowy postument.  Figura św. Małgorzaty, którą można zobaczyć przy zachodniej stronie wieży, pochodzi z II poł. XIX w. i zrobiono ją z ceramiki.  Być może wyszła z tego samego warsztatu, co figura św. Mikołaja na budynku gostyńskiego Muzeum. W czasie II wojny światowej uległa znacznemu zniszczeniu, kiedy to mieszkaniec nieistniejącej organistówki urządził sobie popisy strzelnicze, a jako cel obrał właśnie figurę patronki kościoła farnego. Dokonane po wojnie uzupełnienia obecnie nie oddają uroku postaci. Atrybuty świętej wskazują, że to męczennica z Antiochii. Uzyskany kosztorys pozwala na podjęcie rozmów TMGF z księdzem Młynarczykiem w sprawie jego zgody na podjęcie prac renowacyjnych wspomnianych zabytków. Członkowie naszego towarzystwa zdecydowali, że w pierwszej kolejności konserwacji zostałaby poddana figura św. Małgorzaty.

Następne spotkanie planujemy na 28 kwietnia 2017 r. Liczymy na przybycie księdza Rybackiego.  Wówczas godzina rozpoczęcia spotkania będzie wcześniejsza. Informacja zostanie podana tradycyjnie na naszej stronie internetowej.

Info: Lucyna Lisiecka   Foto: Robert Czub, Maciej Gaszek

wróć