aktualności

2014-01-07 14:59

Renowacja ołtarza z funduszy prywatnych ofiarodawców

Towarzystwo Miłośników Gostyńskiej Fary działa od kilku lat. Zgodnie ze statutem, najważniejszym celem naszej działalności, jest odkrywanie historii średniowiecznej świątyni, jednego z najcenniejszych zabytków gotyckich w Wielkopolsce. Po uzyskaniu statusu organizacji pożytku publicznego, nasze wysiłki koncentrujemy przede wszystkim, na przywracaniu świetności zabytkom ruchomym gostyńskiej fary. W poprzednich dwóch latach pozyskane środki finansowe z tytułu 1% oraz składek członkowskich, zostały w całości przeznaczone na renowację paramentów kościelnych. Za rok 2012 na konto Towarzystwa wpłynęła kwota 30 600 zł. od 142 darczyńców, którą w porozumieniu z proboszczem parafii św. Małgorzaty, ks. Krzysztofem Młynarczykiem – przeznaczyliśmy na konserwację ołtarza z obrazem „Jezu ufam Tobie”.


Renowacja będzie się odbywała etapami, w zależności od pozyskanych środków z tytułu 1 %. W 2013 roku, zabiegom konserwatorskim, poddano nastawę ołtarza, których koszt wyniesie 31 000 zł.
Pierwszą informację na temat tego ołtarza znajdujemy w aktach wizytacyjnych z XVII wieku. Zanotowano wówczas, że „ze jest to ołtarz z wizerunkiem Ukrzyżowanym Panem” . Ufundował go szlachcic Marcin Gliński. Przeznaczył na ten cel 500 florenów. Patronat nad ołtarzem miała przez dziesięciolecia rodzina Glińskich z Osieku. Jego pobudowanie datuje się na początek XVII wieku. Ołtarz został erygowany 9 marca 1635 roku. Na podstawie zapisu w dokumentach wizytacyjnych wiemy, że w części centralnej był wówczas wmontowany obraz. Na fotografii z 1901 roku, widzimy jednak pośrodku krucyfiks. Taki wystrój istniał do lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Później w to miejsce wmontowano obraz „Jezu ufam Tobie”. Oprócz części centralnej przebudowano w 1901 roku także nastawę ołtarza, która była niegdyś niższa. Do tego roku, poniżej krucyfiksu, umieszczony był obraz z widokiem Golgoty. W czasie remontu w jego miejsce wmontowano predellę (obraz malowany na desce), datowaną na początek XVI wieku. Pochodzi ona z rozebranego ołtarza św. Wawrzyńca w Kaplicy św. Anny. Predella przedstawia męczeństwo patrona ołtarza. Pozostałe elementy, jak rzeźby Matki Boskiej i św. Jana, znajdujące się po bokach części centralnej pozostawiono w wersji pierwotnej.

 

Tekst: Zdzisław Kamiński    Foto: archiwum TMGF

 

 

wróć