aktualności

2016-01-14 10:31

Przekaż 1%

W 2010 roku Towarzystwo Miłośników Gostyńskiej Fary uzyskało status organizacji pożytku publicznego. Drugi rok z rzędu, Towarzystwo otrzymało najwyższe wsparcie w powiecie gostyńskim. Z tych środków wykonano wiele renowacji zabytków ruchomych kościoła farnego oraz przeprowadzono badania na jego terenie. Dzięki kwotom przekazanym przez podatników w postaci darowizny 1% odpisu od podatku udało się m.in. wykonać prace konserwatorskie trzech obrazów, gotyckiej rzeźby Matki Boskiej z Dzieciątkiem, odrestaurować paramenty liturgiczne.


Ponadto odnowiony został ołtarz Miłosierdzia Bożego. Pod koniec ubiegłego roku zakończył się pierwszy etap prac konserwatorsko-renowacyjnych lewego, bocznego ołtarza w nawie głównej. W pierwszym etapie swój blask odzyskało zwieńczenie ołtarza, prace sfinansowane zostały ze środków pozyskanych z tytułu 1% odpisu od podatku dochodowego za 2014 r. Jest to ołtarz drewniany, polichromowany i złocony. W części środkowej jest umieszczony obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, namalował go w XVII wieku Jan Kasper Kwiatkowski. Po bokach znajdują się rzeźby dwóch świętych kapłanów z połowy XVIII wieku. W zwieńczeniu, które poddano renowacji, umieszczony jest dziewiętnastowieczny obraz na płótnie przedstawiający św. Katarzynę.

Ze względu na duże koszty renowacyjne, dalsze prace przy tym ołtarzu będą prowadzone etapami. Dlatego zwracamy się do wszystkich o pomoc w sfinansowaniu prac, przekazując 1 % odpisu od podatku za 2015 r. Liczymy na życzliwość Państwa, dzięki przekazanym funduszom z tytułu 1 %  będzie można dokonać dalszej renowacji ołtarza. W zeznaniu podatkowym prosimy o wskazaniu beneficjenta – Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary i wpisanie prawidłowego numeru KRS.

Towarzystwo Miłośników Gostyńskiej Fary pragnie gorąco podziękować wszystkim, którzy dotąd wsparli ratowanie dzieł sztuki kościoła pw. św. Małgorzaty w Gostyniu.

Jeśli chcesz wesprzeć renowację zabytków należących do kościoła pw. Św. Małgorzaty w Gostyniu, przekaż 1% podatku na rzecz Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary

Towarzystwo Miłośników Gostyńskiej Fary

ul. Przy Farze 2    63-800 Gostyń

KRS 0000261099


wróć