aktualności

2011-03-18 14:52

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego.

Miło nam poinformować, że przedstawicielka Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary, Agnieszka Wujek, została wybrana do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.


Kadencja rady to okres dwóch lat, a do głównych jej zadań należy między innymi opiniowanie dokumentacji dotyczących działań organizacji pozarządowych, współpraca z samorządami lokalnymi, wskazywanie nowych kierunków rozwoju. Oto reprezentanci organizacji pozarządowych w Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego: Agnieszka Wujek ( Towarzystwo Miłośników Gostyńskiej Fary ), Mirosław Sobkowiak, Krzysztof Fekecz, Radosław Frydryszak, Magdalena Ratajczak. Ponadto w radzie zasiądą przedstawiciele Rady Powiatu Gostyńskiego, Alfred Siama i Ireneusz Lesiński oraz osoby skierowane przez Zarząd Powiatu Gostyńskiego.

Info: Maciej Gaszek

wróć