aktualności

2018-02-01 18:27

Podsumowanie stycznia

W ostatni piątek stycznia odbyło się zebranie TMGF. Jednym z pierwszych tematów poruszonych na spotkaniu był projekt przewodnika po farze i dyskusja nad nim. Towarzystwo zamierza przygotować krótkie wydawnictwo, które w przystępny i krótki sposób umożliwi poznanie historii fary i jej najciekawszych zabytków osobom chcącym samodzielnie zwiedzić kościół. Będą w nim zdjęcia i odnośniki z umiejscowieniem konkretnych ciekawostek takich jak na przykład napisy i daty na cegłach, płyty nagrobne, kaplice fundatorów.


W tym roku przypada 740 rocznica powstania miasta Gostynia. W ramach obchodów Dni Gostynia nasze Towarzystwo zgłosiło swój akces w te przygotowania.  Powstał projekt  "Zdarzyło się w Gostyniu...- historyczna podróż z przewodnikami z epoki" , na który uzyskano grant. Sprawa będzie dotyczyć synodu innowierczego, który odbył się w Gostyniu w XVI wieku. W sfabularyzowany sposób zostanie przybliżona historia tego wydarzenia. Zadanie będzie realizowane w najstarszej części Gostynia,  tj. Rynku i fary. Prace nad scenariuszem rozpoczną się w lutym. Pozyskane fundusze zostaną przekazane na przygotowanie scenografii i historycznych strojów . 

Skarbnik TMGF Jerzy Góralski złożył sprawozdanie finansowe. Ubiegły rok został zamknięty saldem 53 659,00 PLN, nasze przychody w 2017 roku to 31 028,00 PLN,  na co składały się składki członków Towarzystwa i wpływ z 1% podatników. Na renowację zostało przekazane 78 086,00 PLN. Nowy rok rozpoczynamy z saldem 6 600,00 PLN. Kolejne koszty są przed nami. 

Zapraszamy na następne spotkanie 23 lutego. Planujemy zaproszenie Stanisława Lisieckiego, autora makiety fary, która w tym dniu zostanie oficjalnie przekazana. 

Info: Lucyna Lisiecka   Foto: Robert Czub

wróć