aktualności

2017-02-28 16:22

Podsumowanie lutego

W ostatni piątek lutego odbyło się zebranie TMGF.  Prezes Kamiński spotkał się z proboszczem Młynarczykiem w sprawie niedawno zakończonych prac konserwatorskich przy ołtarzu Matki Bokiej. Otrzymał kosztorys wykonanych robót. Została też podpisana umowa między TMGF, a ks. proboszczem w sprawie przekazania zebranych funduszy na ten cel.


Wśród niedawno otrzymanych od proboszcza dokumentów zaginionych zabytków gostyńskiej fary, znalazły się dwie misy chrzcielne.  Na ślad jednej, bardzo podobnej misy natrafił Maciej Gaszek. Przeglądając strony internetowe przeczytał o sukcesie policji szczecińskiej, której powiodło się odzyskanie zabytku, jakiś czas temu wystawionego na portalu aukcyjnym. Wyjaśnieniem tej sprawy zajął się prezes. Po wielu próbach udało się prezesowi skontaktować najpierw z szczecińskim konserwatorem zabytków, a następnie z szczecińską policją. Okazało się, że misa została wykonana w 1652 r. na zlecenie konkretnych fundatorów, a więc pochodzi z okresu późniejszego niż gostyńska, datowana jako późnośredniowieczna. Po dokładniejszym przyjrzeniu się  zdjęciom obu mis widać różnice. W przypadku zaginionych zabytków istotną sprawą jest to, czy znajdują się w krajowym rejestrze zabytków. Wówczas można przygotowywać karty zabytków, które zawierają  zdjęcie przedmiotu, opis, miejsce przechowywania, np. lichtarz, czy rzeźba z danego ołtarza, srebrna sukienka wisząca na obrazie w ołtarzu głównym, wota z obrazu itp. Skompletowane informacje w karcie zabytków są podstawą  zgłoszenia zaginięcie przedmiotów do organów ścigania. 

W dniu zebrania akurat przypadały imieniny Macieja, a wśród członków towarzystwa jest kliku panów o tym imieniu, ale tylko dwóch zaszczyciło nas swoją obecnością. Z tej okazji przybyłym solenizantom złożono życzenia. Solenizanci przygotowali niespodziankę i uraczyli przybyłe na spotkanie osoby domowymi wypiekami. 

Zapraszamy na następne spotkanie 31 marca 2017 r.

Info: Lucyna Lisiecka   Foto: Robert Czub

wróć