aktualności

2017-11-01 09:36

Październikowe zebranie

Koniec kolejnego miesiąca to czas spotkania miłośników gostyńskiej fary i podsumowania ostatnio podjętych działań. Jak już informowaliśmy została zdemontowana figura św. Małgorzaty. Ku zaskoczeniu chyba wszystkich, terakotowa rzeźba nie była zbyt solidnie przytwierdzona do postumentu, niewymagające wielu zabiegów podważenie pozwoliło na jej zdjęcie. Aż dziwi, że przy różnych  zjawiskach atmosferycznych rzeźba nie spadła  albo nie uszkodziła ją jakaś gałąź z pobliskich drzew.


Figura patronki gostyńskiej fary nie znajduje się w rejestrze zabytków, tym samym nie musiano zabiegać o zgodę konserwatora wojewódzkiego na renowację. Mimo tego prezes Kamiński porozumiał się z konserwatorem w tej sprawie, zostanie wysłane odpowiednie powiadomienie do konserwatora o oddaniu tego elementu do naprawy,  a wszystkie podjęte poczynania zostały wcześniej uzgodnione z proboszczem Młynarczykiem.  W ostatnim czasie również przystąpiono do odnowy ambony. Poszczególne figury są poddawane renowacji. Tym samym nasza fara z każdym miesiącem pięknieje.

Już wkrótce będzie można porównać jak bardzo  wystrój fary i całej bryły kościoła zmienił w ciągu ostatnich 120 lat, a to za sprawą kalendarza na 2018 rok. Prace nad jego ukończeniem dobiegają końca i już wkrótce będzie można go nabyć. Poza tym wzorem lat ubiegłych darczyńcom, którzy przekazali 1% podatku, a którzy podali swoje dane osobowe przesyłamy na Święta Bożego Narodzenia podziękowania wraz z kalendarzem. Na ponad 500 osób  posiadamy tylko połowę adresów. Może się więc okazać, że nie wszyscy ofiarodawcy otrzymają od naszego towarzystwa kalendarz na przyszły rok.

Zapraszamy na nasze kolejne spotkanie. Termin zostanie podany w późniejszym czasie.

Info: Lucyna Lisiecka    Foto: Robert Czub

 

wróć