aktualności

2021-06-28 20:55

Majowe zebranie

W ostatni tydzień maja po długiej przerwie mogło dojść po raz drugi w tym roku do zebrania członków naszego towarzystwa. Co prawda zabrakło na spotkaniu prezesa Kamińskiego, ale gościliśmy proboszcza, który podzielił się z nami planami dotyczącymi remontu fary. Został opracowany plan prac konserwatorskich na kilka kolejnych lat. Uzyskano pozwolenie na ich przeprowadzenie, ważne do 2023 roku. Oczywiście prace będą postępowały stopniowo w miarę posiadanych środków pieniężnych.


Ogólny zewnętrzny stan fary nie jest najlepszy. W najgorszym stanie jest strona północna budowli. Jest ona zabrudzona, zawilgocona poprzez opady i kwaśne deszcze, porośnięta mchem, a szczyty trawą. Widoczne są naprawy i przebudowania, ubytki w cegłach. Celem prac remontowych i konserwatorskich według ustalonych wytycznych jest przywrócenie walorów estetycznych budynku. Zostaną wymienione zniszczone okna. Już poddano renowacji główne drzwi wejściowe. Ubytki w cegłach zostaną uzupełnione specjalnie wytwarzaną cegłą, przypominającą średniowieczną. Prace trwają i udało się odkryć kilka nowych napisów na cegłach, dotąd niezinwentaryzowanych. Kosztorys prac na ten rok to około 500 000 złotych. 

Info: Lucyna Lisiecka   Foto: Robert Czub

wróć