aktualności

2018-04-11 18:42

Kwietniowe zebranie

Nietypowo, bo w pierwszy piątek miesiąca miało miejsce marcowe spotkanie członków TMGF. Nasze towarzystwo już w zeszłym roku poczyniło starania nad odnową figury patronki fary św. Małgorzaty. Po koniec ubiegłego roku rzeźba trafiła do toruńskiej pracowni konserwatorskiej dr hab. Piotra Niemcewicza. W ostatnim czasie podpisano umowę o wykonanie renowacji, która ma zostać ukończona do końca roku.


Na ostatnim walnym zebraniu uchwalono pewne zmiany w statucie, które należało zgłosić w Krajowym Rejestrze Sądowym. Odpowiednie pisma z załącznikami zostały wysłane, ale ze strony sądu zostały odrzucone ze względów formalnych, które muszą zostać wyjaśnione od strony prawnej. Ze względu na to, że jesteśmy jednym z głównych odbiorców 1% podatku w powiecie, ponadto przepisy dotyczące stowarzyszeń zmieniają się, organizacje ze względów formalnych tracą niekiedy status stowarzyszenia, podjęto więc jednogłośnie decyzję o przekazaniu obsługi księgowej osobie zajmującej się tym zawodowo.

W czerwcu odbędzie się II Jarmark Średniowieczny. Wszystkie atrakcje będą się odbywały w najstarszej części miasta, czyli Góra Zamkowa, Rynek i najbliższe ulice oraz fara. Nasze towarzystwo włączyło się w przygotowanie pewnej części programu. Będzie to zwiedzanie z przewodnikami z epoki, zakończone oprowadzaniem po farze przez prezesa Zdzisława Kamińskiego. 

Następne spotkanie planujemy na 27 kwietnia 2018 r. 

Info: Lucyna Lisiecka     Foto: Robert Czub

wróć